SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 51. Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.
GRAD RIJEKA

175.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 24/09, 11/10 i 5/13) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu

Članak 1.

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 54/12 i 40/13) u članku 32. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»Grad će u 2013. godini dati jamstvo u korist Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu do 10.000.000,00 EUR-a radi osiguranja povrata dugoročnog zajma trgovačkog društva Energo d.o.o. koje će se kod Europske banke za obnovu i razvoj dugoročno zadužiti radi izgradnje kogeneracijske energane na području Sveučilišnog kampusa na Trsatu.«

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. postaju stavci 5., 6. i 7.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/184

Ur. broj: 2170-01-16-00-13-2

Rijeka, 19. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica

Gradskog vijeća

Dorotea Pešić-Bukovac, v. r.


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr