SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

59.

Na osnovi stavka 1. članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 31/09 i 33/09 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti
iz st. 1 članka 22. Zakona o komunalnom gospodarstvu
u 2014. godini u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Vrbnik za komunalne djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina,

- održavanje javnih površina

- održavanje nerazvrstanih cesta

- javna rasvjeta

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U 2014. godini održavanje komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina i odvoz kontejnera, redovito čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina u naseljima Vrbnik, Risika i Garica te odvoz kontejnera)

- PLANIRANI RASHODI: 285.000,00 kuna

2.Redovita košnja trave uz prometnice, bojanje košarica, odvoz kontejnera i dr. održavanje.

- PLANIRANI RASHODI: 155.000,00 kuna

3.Održavanje zelenih površina

- PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

4.Uređenje zelenih površina i parkovne infrastrukt.

- PLANIRANI RASHODI: 100.000,00 kuna

5.Uređenje zelenih površina - Risika

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

6.Održavanje groblja

- PLANIRANI RASHODI: 25.000,00 kuna

7.Održavanje javne rasvjete

- PLANIRANI RASHODI: 150.000,00 kuna

8.Proširenje javne rasvjete-energ.učinkov.

- PLANIRANI RASHODI: 160.000,00 kuna

9.Izdatak za plaćanje utroška električne energije za javnu rasvjetu

-PLANIRANI RASHODI: 220.000,00 kuna

10. Izdaci za blagdansku dekoraciju

- PLANIRANI RASHODI: 20.000,00 kuna

11. Održavanje nerazvrstanih cesta

- PLANIRANI RASHODI: 600.000,00 kuna

12. Uređenje pješačkih staza

- PLANIRANI RASHODI: 50.000,00 kuna

13. Potporni zid Garica

-PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

14. Izdaci za DDD

-PLANIRANI RASHODI: 57.000,00 kuna

15. Održavanje kablovskog sustava:

-PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

16. Veterinarske usluge

-PLANIRANI RASHODI: 15.000,00 kuna

17. Ekološko zbrinjavanje otpada

- PLANIRANI RASHODI: 49.000,00 kuna

17. Održavanje zgrada

- PLANIRANI RASHODI: 170.000,00 kuna

18. Groblje Risika - zelene površine

- PLANIRANI RASHODI: 40.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalne naknade te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 361-08/01-13/138

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr