SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

55.

Na osnovi stavka 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01) i čanka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko- goranske županije broj 31/09 i 33/09 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti kulture u 2014. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2014. godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1.FESTIVAL FOLKLORA

- PLANIRANI RASHODI: 7.000,00 kuna

2.RADIO OK

- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

3.VKD FRANKOPAN

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

4.UDRUŽENJE SOPACA OTOKA KRKA

- PLANIRANI RASHODI: 1.000,00 kuna

5.OSTALI PROGRAMI U KULTURI

-PLANIRANA SREDSTVA: 10.000,00 kuna

6.GLAZBENA ŠKOLA

- PLANIRANI RASHODI: 30.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 612-01/01-13/54

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr