SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

54.

Na osnovi članka 7. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/ 07) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09 i 33/09), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
javnih potreba na području društvene brige o djeci, športa i socijalne skrbi za 2014. godinu u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se oblici, opseg i način zadovoljavanja potreba u oblasti socijalne skrbi, brige o djeci i športa u 2014. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja

Članak 2.

U Proračunu Općine Vrbnik za 2014. godinu obuhvaćena su sredstva za slijedeće djelatnosti:

1.DV »Katarina Frankopan«, Krk PRO Vrbnik

(tekuće pomoći i nabava didakt. materijala)

- PLANIRANI RASHODI: 417.000,00 kuna

2.OŠ »Fran Krsto Frankopan« RJ Vrbnik

(izborna nastava, tekuće pomoći i tekuće održavanje)

- PLANIRANI RASHODI: 270.000,00 kuna

3.SŠ »Hrvatski kralj Zvonimir«

(ostale tekuće donacije)

- PLANIRANI RASHODI: 5.000,00 kuna

4.Socijalna skrb

- PLANIRANI RASHODI: 252.000,00 kuna

5.Programi športa

- PLANIRANI RASHODI: 40.500,00 kuna

6.DV Lastavica, Punat (sufinanciranje boravka djece)

- PLANIRANI RASHODI: 34.000,00 kuna

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 550-01/01-13/06

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr