SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

53.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst,82/ 04 i 178/04, 38/09 I 79/09 ) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik, (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 31/09 i 33/09 ) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz st. 1., 2., i 3. članka 30.
Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2014. godini
u Općini Vrbnik

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja komunalne infrastrukture u 2014. godini na području Općine Vrbnik.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se:

- opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima

- iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2014.godini gradnja komunalne infrastrukture iz čl. 1 ove Odluke u Općini Vrbnik obuhvaća:

1.Uređenje pomorskog dobra

PLANIRANI RASHODI: 1.000.000,00 kuna

2.Komunalni radovi - županijska cesta, ulaz u mjesto

PLANIRANI RASHODI: 120.000,00 kuna

3.Izgradnja kanalizacije

PLANIRANI RASHODI: 200.000,00 kuna

4.Mjesne mreže Vrbnik, Risika i Garica

PLANIRANI RASHODI: 1.000.000,00 kuna

Članak 3.

Za financiranje ovog programa predviđaju se sredstva prikupljena od naplate komunalnog doprinosa, te ostalih prihoda Općine Vrbnik.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko goranske županije«.

Klasa: 361-08/13-01/121

Ur. broj: 2 142-07-03-13-1

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr