SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

52.

Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09-Zakona o vodama, 49/11, 84/ 11-Zakona o cestama, 90/11- zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 144/12, 56/13-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodama i 94/13-Zakona o održivom gospodarenju otpadom) i provedenog postupka prikupljanja ponuda te članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13) Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na svojoj 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donosi

ODLUKU
o sklapanju ugovora za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Vrbnik

Članak 1.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Vrbnik potpisat će se s:

TEHNO-VAL d.o.o., Trg ružmarina 7, Njivice.

Članak 2.

Ugovor za obavljanje poslova održavanja javne rasvjete na području općine Vrbnik sklopit će se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Odabrani ponuditelj iz članka 1. ove Odluke dužan je poslove obavljati po cijenama koje su navedene u dokumentaciji provedenog postupka prikupljanja ponuda i prihvaćene su od strane Općinskog vijeća.

Članak 4.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se Općinska načelnica Općine Vrbnik da može s odabranim ponuditeljem iz članka 1. ove Odluke sklopiti ugovor o održavanju javne rasvjete na području općine Vrbnik.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se prava i obveze potpisnika ugovora.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 361-01/13-01/02

Ur. broj: 2142-07-03-13-9

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr