SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

48.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 31/ 09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na 5. sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu udjela Općine Vrbnik koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove

Članak 1.

Donosi se odluka o prijenosu po jednog poslovnog udjela Općine Vrbnik koje drži u Ponikve usluga Krk d.o.o. (ukupno su 4 poslovna udjela) na Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. Krk.

Članak 2.

Općina Vrbnik prenijet će svoj poslovni udjel pod red. brojem 21. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 3.

Općina Vrbnik prenijet će svoj poslovni udjel pod red. brojem 28. nominalnog iznosa od 40.100,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve voda d.o.o.

Članak 4.

Ovlašćuje se Općinska načelnica Marija Dujmović- Pavan da u ime Općine Vrbnik potpiše Ugovore o prijenosu poslovnih udjela Općine koje Općina drži u Ponikve usluga d.o.o. pod red. br. 21. i 28.

Članak 5.

Ovaj Odluka stupa na snagu dan nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-07/13-01/35

Ur. broj: 2142-07-03-13-2

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr