SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA VRBNIK

44.

Na temelju članka 14. stavak 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/03 i 25/13) Općinsko vijeće na svojoj 5. sjednici koja je održana 19. prosinca 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o imenovanju Stručnog povjerenstva
za dodjelu koncesije na poslovima
naplate parkiranja, premještanja
i blokiranja vozila

Članak 1.

U Stručno povjerenstvo za koncesije u Općini Vrbnik (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1.Slavko Zahija, predsjednik

2.Dragan Zahija, član

3.Mirjana Polonijo, član

Članak 2.

Zadaci Povjerenstva su:

1.pomoć Općinskom vijeću pri pripremi potrebnih analiza i/ili studija opravdanosti davanja koncesije, pri pripremi i izradi uvjeta i dokumentacije za nadmetanje, pravila i uvjeta za ocjenu ponuditelja i primljenih ponuda te kriterija za odabir ponude,

2.analiza projektnog prijedloga koncesije radi utvrđivanja radi li se o projektu javno-privatnog partnerstva, kako je određen propisima kojima se uređuje javno- privatno partnerstvo,

3.pregled i ocjena pristiglih ponuda,

4.utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije ili prijedloga

Općina Vrbnik

odluke o poništenju postupka davanja koncesije, i obrazloženje tih prijedloga,

5.obavještavanje nadležnog državnog odvjetništva o namjeri davanja koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra, te

6.obavljanje ostalih poslova potrebnih za provedbu postupka davanja koncesije.

Članak 3.

Članovi povjerenstva imenuju se na mandat od dvije godine i mogu se ponovo imenovati.

Članak 4.

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Jedinstveni upravni odjel.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 404-08/13-01/01

Ur. broj: 2142-07-03-13-1

Vrbnik, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Predsjednik
Slavko Zahija, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr