SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

48.

Na temelju članaka 74. i 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u sportu za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od općeg značenja za Općinu Ravna Gora, a u svezi:

-promicanja i poticanja sporta u cjelini,

-djelovanja sportskih udruga,

-sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

-sportsko - rekreativnim aktivnostima građana,

-održavanjem i funkcioniranjem sportskih objekata.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 260.720,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Općina Ravna Gora će u okviru svojih mogućnosti sudjelovati u organizaciji sportskih priredbi i natjecanja te redovno održavati sportske objekte iz Proračuna Općine.

Članak 5.

Sve navedene aktivnosti i poslovi od općeg su značenja za Općinu Ravna Gora pa se potrebna sredstva za njihovo ostvarivanje osiguravaju u Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši raspored sredstava nosiocima programa u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskom načelniku.

Članak 7.

Nositelji programa dužni su za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/16

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Program javnih potreba u sportu za 2014.  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr