SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

45.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u provođenju socijalnog programa osiguravaju se sredstva za ostvarivanje prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja i drugih prava te druge vrste pomoći pod uvjetima i na način propisan Zakonom o socijalnoj skrbi i općim aktima Općine Ravna Gora.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 275.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. raspoređuju se na sljedeći način:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora dužan je na propisan način voditi evidenciju i dokumentaciju o ostvarivanju prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, kao i o drugim pravima iz socijalne skrbi.

Na prijedlog Odbora za socijalna pitanja Općinski načelnik donijeti će odluku o doznaci sredstava korisnicima.

Članak 5.

Za izvršenje ovog Programa osnovica je Odluka o socijalnoj skrbi Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/10).

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/19

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr