SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

44.

Na temelju članka 45. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine« broj 106/99, 117/01, 36/02, 96/03, 139/04 - pročišćeni tekst, 174/04, 38/09, 80/10) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u vatrozaštiti za 2014. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u vatrozaštiti za 2014. godinu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značenja za Općinu Ravna Gora i to:

- vatrogasna djelatnost,

- djelovanje vatrogasne zajednice i društava,

- održavanje i osiguranje,

- nabava opreme.

Članak 2.

Za provođenje programa osigurati će se sredstva u Proračunu Općine Ravna Gora za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.260.000,00 kuna.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. rasporediti će Vatrogasna zajednica Općine Ravna Gora na sljedeći način:

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

 

Članak 4.

Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora vrši doznaku sredstava Vatrogasnoj zajednici Općine Ravna Gora za redovnu djelatnost u jednakim mjesečnim dvanaestinama na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarivanju programa Općinskom načelniku Općine Ravna Gora.

Članak 5.

Vatrogasna zajednica dužna je za sve poslove koji se smatraju kao drugi dohodak obračunati poreze i doprinose u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/20

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Program javnih potreba u vodozaštiti   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr