SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

43.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

DRUGU IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u provođenju socijalnog programa
za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u provođenju socijalnog programa za 2013. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 55/12 i 36/13) članak 3. mijenja se i glasi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Ova Druga izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/22

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Druga Izmjena Programa javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr