SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

39.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O DRUGOJ IZMJENI I DOPUNI PRORAČUNA OPĆINE RAVNA GORA ZA 2013. GODINU

Članak 1.

Članak 1. Proračuna Općine Ravna Gora za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 36/12) mijenja se i glasi: »Proračun Općine Ravna Gora za 2013. godinu sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Ove Druge izmjene i dopune Proračuna stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/21

Ur. broj: 2112/07-01-13-2

Ravna Gora, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Odluka   



© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr