SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

97.

Na temelju članka 31. i članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08. 156/11, 144/12 i 19/13- pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU O DOPUNI ODLUKE
o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika
i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela

Članak 1.

U Odluci o naknadama za rad predsjednika, potpredsjednika i članova Općinskog vijeća, te predsjednika i članova stalnih radnih tijela (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 31/13) iza članka 8. dodaje se članak 8.a koji glasi:

»(1) Osobe iz članka 1. ove Odluke mogu se u cijelosti ili djelomično odreći pojedine naknade za rad koja im je utvrđena ovom Odlukom, odnosno svih pripadajućih naknada u određenom mandatnom razdoblju.

(2) Odluka o odricanju iz prethodnog stavka ovog članka predaje se u pisanom obliku Upravnom odjelu Općine Omišalj u trenutku stjecanja prava na naknadu i u njoj se određuje fizička ili pravna osoba u čiju se korist predaje naknada za rad.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-13

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr