SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

94.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-pročišćeni tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu poslovnih udjela Općine Omišalj koje
drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove

Članak 1.

Donosi se odluka o prijenosu po jednog poslovnog udjela Općine Omišalj koje drži u Ponikve usluga d.o.o. (ukupno 4 poslovna udjela) na Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. Krk.

Članak 2.

Općina Omišalj prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 19. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 3.

Općina Omišalj prenijet će svoj poslovni udjel red. br. 26. nominalnog iznosa od 108.400,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve voda d.o.o.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinska načelnica Mirela Ahmetović da u ime Općine Omišalj potpiše Ugovore o prijenosu poslovnih udjela Općine koje Općina drži u Ponikve usluga d.o.o. pod red. br.19. i 26.

Članak 5.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-10

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr