SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

92.

Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine« broj 152/08, 59/09 i 97/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

IZMJENE PROGRAMA
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene
poboljšanju uvjeta boravka turista na području
Općine Omišalj za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području Općine Omišalj za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 31/13), u članku 1. točki 1. brojka: »300.000« zamjenjuje se brojkom: »332.700«.

U točki 3. brojka: »123.300« zamjenjuje se brojkom: »83.500«.

U točki 4. brojka: »47.000« zamjenjuje se brojkom: »46.000«.

U točki 5. brojka: »39.000« zamjenjuje se brojkom: »30.100«.

U točki 6. brojka: »15.000« zamjenjuje se brojkom: »14.100«.

U točki pod aktivnošću Ukupno, brojka: »637.900« zamjenjuje se brojkom: »620.000«.

Članak 2.

Ove Izmjene Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-8

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr