SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

91.

Na temelju članka 22. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE
Programa javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013. godinu

Članak 1.

U Programu javnih potreba u oblasti zdravstva i socijalne skrbi za 2013.godinu (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 48/12 i 31/13), u članku 3. u:

- točki 1. dodaje se alineja: »Kapitalne donacije-HRVI 231.409,69 kn«

- točki 2. alineji 2. brojka: »15.000,00« zamjenjuje se brojkom »16.000,00«

- točki 2. alineji 3. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »65.000,00«

- točki 2. alineji 4. brojka: »50.000,00« zamjenjuje se brojkom: »45.000,00«

- točki 2. alineji 5. brojka: »80.000,00« zamjenjuje se brojkom: »70.000,00«

- točki 2. alineji 6. brojka: »290.000,00« zamjenjuje se brojkom: »300.000,00«

- točki 2. alineji 7. brojka: »16.850,00« zamjenjuje se brojkom: »19.000,00«

- točki 2. alineji 8. brojka: »30.000,00« zamjenjuje se brojkom: »20.000,00«

- točki 2. alineji 9. brojka: »115.000,00« zamjenjuje se brojkom: »102.000,00«

- točki 3. alineji 14. brojka: »38.000,00« zamjenjuje se brojkom: »25.000,00«

Članak 2.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-7

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr