SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

89.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu gradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 31/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za realizaciju programa utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđena u članku 1. osiguravaju se kako slijedi:

1. sredstva potrebna za gradnju nerazvrstanih cesta u ukupnom iznosu od 1.253.318,58 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa u iznosu od 1.070.000,00 kn i donacija u iznosu od 183.318,58 kn,

2. sredstva potrebna za gradnju javnih površina u iznosu od 104.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

3. sredstva potrebna za gradnju tržnice -tržnica Omišalj u iznosu od 93.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa,

4. sredstva potrebna za gradnju objekata i uređaja javne rasvjete u iznosu od 130.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava komunalnog doprinosa,

5. sredstva potrebna za pripremu zemljišta za gradnju u ukupnom iznosu od 530.000,00 kn osiguravaju se iz komunalnog doprinosa 280.000,00 kn i sredstava sufinanciranja katastarske izmjere 250.000,00 kn,

6. sredstva potrebna za gradnju odlagališta komunalnog otpada Treskavac u ukupnom iznosu od 140.000,00 kn osiguravaju se iz sredstava HBOR-a.

7. sredstva potrebna za gradnju groblja u ukupnom iznosu od 30.000,00 kn, osiguravaju se iz sredstava prodaje grobnica u iznosu od 30.000,00 kn.

Komunalni doprinos planiran je u iznosu od 1.677.000,00 kn i u cjelokupnom iznosu će se utrošiti u Program gradnje komunalne infrastrukture.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

2. Izmjene i dopune Programa gradnje o   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr