SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

88.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 proč. tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 7/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. prosinca 2013. godine, donijelo je

2. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 31/13), članak 1. mijenja se i glasi:

»Održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glasi:

»Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.929.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od 4.521.300,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od 332.700,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom dobru u iznosu od 490.000,00 kn ,

- sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru u iznosu od 350.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu od 180.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 55.000,00.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 7.025.531,00 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 547.231,00 kn utrošit će se za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.957.000,00 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.- 2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.«

Članak 3.

Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-4

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

2. Izmjene i dopune Programa održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr