SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

87.

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08 i 136/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 16. 12. 2013. god. donijelo je

II. Izmjene i dopune PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Omišalj za 2013. godinu i projekcijama za 2014. i 2015. god. (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 48/12 i 31/13) članak 1. mijenja se i glasi: »Proračun Općine Omišalj za 2013. god i projekcije za 2014. i 2015. god. sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U članku 2. Proračuna prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja povećavaju se ili smanjuju kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ ZA 2013. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. GOD.

Članak 3.

Rashodi i izdaci Proračuna u iznosu od 28,707.887 kn raspoređuju se u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ove II. Izmjene i dopune Proračuna za 2013. god. i projekcije za 2014. i 2015. god. stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/14

Ur. broj: 2142-06-13-01-3

Omišalj, 16. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

II. Izmjene i dopune Proračuna Općine   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr