SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

72.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12), članka 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 23. Statuta Općine Malinska- Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/ 09, 43/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica na sjednici održanoj dana 19. prosinca 2013. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014.
do 2019. godine

Članak 1.

Donosi se Plan gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine.

Članak 2.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Plan gospodarenja otpadom Općine Malinska-Dubašnica za razdoblje od 2014. do 2019. godine, objavit će se na Internet stranicama Općine Malinska-Dubašnica, www.malinska.hr.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 351-01/13-01/7

Ur. broj: 2142/05-01-13-12

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=72
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr