SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

70.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11 i 144/12) i članka 23. Statuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 43/09 i 14/13), Općinsko vijeće Općine Malinska- Dubašnica, na sjednici održanoj 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o prijenosu poslovnih udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na nove članove

Članak 1.

Donosi se odluka o prijenosu po jednog poslovnog udjela Općine Malinska-Dubašnica koje drži u Ponikve usluga d.o.o. (ukupno su 4 poslovna udjela) na Ponikve eko otok Krk d.o.o. i Ponikve voda d.o.o. Krk.

Članak 2.

Općina Malinska-Dubašnica prenijet će svoj poslovni udjel red.br. 18. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve eko otok Krk d.o.o.

Članak 3.

Općina Malinska-Dubašnica prenijet će svoj poslovni udjel red.br. 25. nominalnog iznosa od 120.000,00 kn koje drži u Ponikve usluga d.o.o. na Ponikve voda d.o.o.

Članak 4.

Ovlašćuje se općinski načelnik Robert Anton Kraljić da u ime Općine Malinska-Dubašnica potpiše Ugovore o prijenosu poslovnih udjela Općine koje Općina drži u Ponikve usluga d.o.o. pod red.br.18. i 25.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 360-01/13-02/2

Ur. broj: 2142/05-01-13-6

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr