SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 50. Subota, 21. prosinca 2013.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

64.

Na osnovi članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/ 99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 23. Sta

tuta Općine Malinska-Dubašnica (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/09, 36/09 i 14/13) Općinsko vijeće Općine Malinska-Dubašnica, na sjednici 19. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2014. godini (u daljnjem tekstu: Program).

Članak 2.

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine prihodi od:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 4.

Ovaj Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije« a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-02/1

Ur. broj: 2142/05-01-13-51

Malinska, 19. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA-DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

 

Program održavanja   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=872&mjesto=51511&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr