SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

118.

Na temelju članka 30. stavak 1. alineja 14. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/13 - pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU
o statusnim promjenama i usklađivanju djelatnosti KTD
VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. i KTD IVANJ d.o.o.

I.

Prihvaća se prijedlog usklađivanja djelatnosti KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o) i KTD IVANJ d.o.o. Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: KTD IVANJ d.o.o) sa Zakonom o vodama (»Narodne novine« broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) odnosno statusnih promjena trgovačkih društava na način da će KTD IVANJ d.o.o. nastaviti obavljati ostale komunalne djelatnosti, a obavljanje djelatnosti odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda po modelu »odvajanje sa preuzimanjem« prenijet će se na KTD ŽRNOVNICA d.o.o.

KTD IVANJ d.o.o. prenijet će radnu jedinicu odvodnje otpadnih voda kao gospodarsku cjelinu sa svim pripadajućim pravima i obvezama i zaposlenicima na KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d.o.o.

S usklađenim djelatnostima odnosno izvršenom reorganizacijom Društva će započeti obavljati djelatnosti s 1. 1. 2014. godine.

II.

Uprave Društva će, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima (»Narodne novine« broj 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11., 111/12., 144/12. i 68/13.) i Društvenom ugovorima, pripremiti potrebitu dokumentaciju i prijedloge odluka sa Skupštine Društava.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/13-01/11

Ur. broj: 2107/01-06/02-13-4

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=118
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr