SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

113.

Na temelju članka 54. stavka 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 66. st.1. Statuta OŠ Vladimira Nazora, Crikvenica, od 02.12.2008. godine Klasa: 003-05/08-01/6 Urbroj: 2107-31- 01-08-15, Izmjenama i dopunama Statuta Klasa: 003-05/ 09-01/2 Urbroj: 2107-31-01-09-16 od 02.04.2009. godine, Klasa:012-03/10-01/1 Urbroj: 2107-31-01-10-2 od 29.03.2010. godine, Klasa: 012-03/10-01/1, Urbroj: 2107- 31-01-10-4 od 29.11.2010. godine, Klasa: 012-03/11-01/3, Urbroj: 2107-31-01-12-4 od 16.01.2012. godine, Klasa: 012-03/12-01/02, Urbroj: 2107-31-01-12-10 od 13.09.2012. godine te članka 30. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 34/09 - ispr. i 07/13) Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 6. sjednici održanoj 20. prosinca 2013. godine donijelo je

ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
VIII. izmjene i dopune Statuta Osnovne škole
Vladimira Nazora Crikvenica

Članak 1.

Daje se prethodna suglasnost na VIII. izmjene i dopune Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora Crikvenica.

Članak 2.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 012-01/13-01/08

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=113
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr