SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 49. Petak, 20. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

110.

Na temelju članka 14. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 30. Statuta Grada Crikvenice Gradsko vijeće Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09, 34/09 - ispr. i 7/13), Gradsko vijeće Grada Crikvenice na 6. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2013. godine donijelo je

PLAN
mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice

Članak 1.

Planom mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice se utvrđuju dječji vrtići i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrb o djeci rane i predškolske dobi (u daljnjem tekstu: predškolski odgoj) i objekti u kojima se provodi predškolski odgoj.

Plan mreže dječjih vrtića na području Grada Crikvenice iskaz je usklađivanja potreba građana s područja Grada Crikvenice i financijskih mogućnosti Grada Crikvenice.

Članak 2.

Objekti u kojima se provodi predškolski odgoj moraju imati odobrenje za početak obavljanje djelatnosti izdano od ureda državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji.

Programi predškolskog odgoja moraju imati suglasnost ministarstva nadležnog za obrazovanje.

Članak 3.

Na području Grada Crikvenice djelatnost predškolskog odgoja obavlja Dječji vrtić RADOST (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić) čiji je osnivač Grad Crikvenica.

Dječji vrtić provodi djelatnost predškolskog odgoja u sjedištu i podružnicama.

Sjedište Dječjeg vrtića je u Crikvenici, Šetalište Vladimira Nazora 2/A.

Podružnice Dječjeg vrtića nalaze se u Dramlju, Dramalj 59, Jadranovu, Vladimira Nazora 5 i Selcu, Andrije Antića 33.

Članak 4.

Redoviti vrtićki program se može provoditi u svim objektima Dječjeg vrtića.

Redoviti jaslični program se može provoditi u sjedištu i podružnicama u Jadranovu i Selcu.

Program javnih potreba za djecu s teškoćama, program predškole, program katoličko-vjerskog odgoja i kraći programi (igraonice) se mogu provoditi u sjedištu Dječjeg vrtića.

Članak 5.

U sjedištu Dječjeg vrtića se može istovremeno osigurati provedba predškolskog odgoja u devet skupina, u podružnicama u Jadranovu i Selcu u tri skupine te u podružnici u Dramlju u jednoj skupini.

Broj djece po skupinama i programima te trajanje programa se utvrđuje za svaku pedagošku godinu sukladno odluci o upisima, Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe te potrebama i sposobnostima djece.

Radno vrijeme Dječjeg vrtića se usklađuje s potrebama djece i zaposlenih roditelja.

Članak 6.

Mreža dječjih vrtića Grada Crikvenice se može proširivati otvaranjem novih objekata ili izdvojenih lokacija u skladu s odredbama Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe, odnosno osnivanjem novih dječjih vrtića od strane svih zakonom predviđenih osnivača.

Članak 7.

Ovaj Plan se dostavlja Primorsko-goranskoj županiji radi usklađivanja razvitka mreže dječjih vrtića na području Primorsko-goranske županije.

Članak 8.

Ovaj plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/13-01/19

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 5

Crikvenica, 20. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Lovorko Gržac, ing., v. r.

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=871&mjesto=10003&odluka=110
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr