SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

136.

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/00) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 15.11.2004. godine, te članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske žu

panije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina
na temelju ugovora na području Grada Rijeke

Članak 1.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje autobusnih čekaonica

povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 3, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenih površina - građevinski i obrtnički radovi

povjeravaju se trgovačkom društvu Gradnja plus d.o.o. Rijeka Osječka 67 b, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje javnih sanitarnih čvorova, pothodnika i ograda - građevinski i obrtnički radovi

povjeravaju se Barić gradnji, Zadruzi za građevinarstvo, Viškovo, Viškovo 3, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje plaža - građevinski radovi i održavanje opreme plaža

povjeravaju se Barić gradnji, Zadruzi za građevinarstvo, Viškovo, Viškovo 3, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje elektro-strojarskog dijela pogona pokretnih stubišta u Pothodniku Ivana Zajca

povjeravaju se trgovačkom društvu El-mont, vlasnik Mladen Grubišić, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje dječjih igrališta i opreme

povjeravaju se trgovačkom društvu Mering d.o.o., Rijeka, Kalina 4, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje fontana i slavina s pitkom vodom

povjeravaju se Barić gradnji, Zadruzi za građevinarstvo, Viškovo, Viškovo 3, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje javnih satova

povjeravaju se trgovačkom društvu Iskra trade d.o.o., Rijeka, Užarska 2, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila u parkovima (Park heroja, Park Nikole Hosta, Park Mlaka i Park Vinka Frančiškovića), cvjetnim gredicama, vazama i koritima, te otocima na cesti

povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi plus d.o.o. Rijeka Osječka 67 b, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila u parkovima (Bobijev park, Vidov park, Park A. Cesarca, Park I. L. Ribara, Park N. Katunara, Park na raskrižju Kontuševe i Kvaternikove ulice, Park kod groblja na Kozali, Park crvenog križa, Park J. Vlahovića, Park na raskrižju Ulice 1. maja i Osječke ulice)

povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi plus d.o.o. Rijeka Osječka 67 b, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - drvoredi

povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi plus d.o.o. Rijeka Osječka 67 b, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - istok (Područje mjesnih odbora: Krimeja, Bulevard, Vojak, Trsat, G. Vežica, D. Vežica, Orehovica, Svilno, Pašac, Draga i Sveti Kuzam)

povjeravaju se trgovačkom društvu Mering d.o.o., Rijeka, Kalina 4, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - centar - (Područje mjesnih odbora: Pećine, Centar - Sušak, Luka, Školjić, Dolac, Brajda, Belveder, Kozala, Brašćine, Pulac, Potok, Mlaka i Kantrida)

povjeravaju se trgovačkom društvu Parkovi plus d.o.o. Rijeka Osječka 67 b, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - zapad - (Područje mjesnih odbora: Sveti Nikola, Turnić, Srdoči, Grbci, Zamet)

povjeravaju se trgovačkom društvu IBI d.o.o., Rijeka, Škurinjska cesta 6, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - sjever - (Područje mjesnih odbora: Podmurvice, Banderovo, Pehlin, Drenova, Škurinje, Škurinjska draga)

povjeravaju se trgovačkom društvu Cvjećarstvo d.d. Rijeka, Škurinjska cesta 1, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

Održavanje zelenila - zaštita zelenila

povjeravaju se trgovačkom društvu Dezinsekcija d.o.o., Rijeka, Brajšina 13, s rokom izvršenja od 1.1. do 31.12.2005. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/13

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr