SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

135.

Na temelju odredbe članka 107. i 108. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanju jamstva
za ispunjenje obveza EKOPLUS d.o.o.

Članak 1.

Daje se suglasnost za kreditno zaduživanje trgovačkom društvu EKOPLUS d.o.o. u iznosu od 31.000.000,00 kuna, za kupnju zemljišta za potrebe izgradnje CZGO »Marišćina«, kod Privredne banke Zagreb d.d. - Podružnice Riadria Rijeka.

Članak 2.

Odobrava se davanje jamstva Privrednoj banci Zagreb d.d. - Podružnica Riadria Rijeka, za osiguranje dugoročnog kredita iz članka 1. ove Odluke u visini 50og iznosa kredita kojeg uzima EKOPLUS d.o.o. pod sljedećim uvjetima:

. Korisnik kredita: EKOPLUS d.o.o. Rijeka, Kružna 8/I

. Kreditor: Privredna banka Zagreb d.d. - Podružnica Riadria Rijeka

. Jamac: Grad Rijeka u 50%-tom iznosu

. Iznos kredita: 31.000.000,00 kuna

. Vrsta kredita: dugoročni kredit s valutnom klauzulom u EUR

. Namjena kredita: kupnja zemljišta za potrebe izgradnje CZGO »Marišćina«

. Rok i način korištenja kredita: odmah po odobrenju kredita

. Rok vraćanja: 5 godina bez počeka

. Otplata kredita: tromjesečne rate

. Kamatna stopa: 3,49% (tromj. LIBOR za EUR na dan 08.11.2004.= 21,17% = 3,49%) - proporcionalna metoda obračuna

. Naknada za odobrenje kredita: 50.000,00 kuna.

Članak 3.

EKOPLUS d.o.o. dužan je nakon sklapanja ugovora o kreditu dostaviti Gradu Rijeci - Odjelu gradske uprave za financije jedan primjerak sklopljenog ugovora.

O izvršenju obveza otplate kredita po ugovoru iz stavka 1. ovoga članka, EKOPLUS d.o.o. dužan je Odjelu gradske uprave za financije dostavljati tromjesečna izvješća.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/04-01/136

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr