SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

132.

Na temelju članka 114. stavka 5. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03 i 157/03) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 21. prosinca 2004. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o visini
spomeničke rente

Članak 1.

U članku 2. stavku 1. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 7/ 04) iza podstavka 20. dodaju se novi podstavci 21., 22. i 23. koji glase:

»- Palača Ploech - Trpimirova 6 - k.č.br. 4019 (k.č.897, zk.ul 1196) k.o. Stari grad

- Palazzo Adria - Riva 16 - k.č.br. 4116/1 i 4166/2 (k.č.br. 845/1 i 845/2, zk.ul. 1159) k.o. Stari grad

- Zgrada Prve sušačke hrvatske gimnazije s okućnicom i parkom - k.č.br. 1070, 1071, 1069, 1066/1, 1066/2 i 1068 k.o. Sušak.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. iza podstavka 5. dodaje se novi podstavak 6. koji glasi:

»Urbanistička cjelina Boulevard na Sušaku - područje omeđeno s južne strane trasom željezničke pruge, Trsatskim stepenicama na zapadu, prema sjeveru ulicom Franje Paravića, dijelom ulice Bošket i sjevernim dijelom Šetališta Joakima Rakovca, prema istoku ulicom Slavka Krautzeka do zapadne granice groblja, od kuda se međa spušta okomito prema jugu obuhvativši istočnu granicu Trsatskog parka, presjecajući Radićevu ulicu i ulicu Mirka Piškulića, obuhvativši Pravoslavnu crkvu, te se gimnazijskim stepenicama spušta do željezničke pruge.«

Članak 3.

U članku 8. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:

»Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga članka, obveznik plaćanja spomeničke rente koji obavlja tradicionalnu djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području zone I., plaća spomeničku rentu u iznosu od 3 kune mjesečno po četvornom metru korisne površine poslovnog prostora.

Pod tradicionalnom djelatnošću, u smislu ove Odluke, razumijeva se: izrada predmeta primijenjene umjetnosti s certifikatom, umjetničkih keramičkih proizvoda te umjetničkih suvenira; restauriranje umjetnina; izrada i popravak glazbenih instrumenata; umjetnički atelieri; usluge trgovine na malo knjigama; restorani; frizerske i brijačke usluge; usluge trgovine na malo cvijećem i biljkama - cvjetarne; usluge izrade ključeva; krojačke usluge; postolarske usluge i usluge turističkih agencija.«

Članak 4.

U članku 9. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Spomenička renta obračunava se u godišnjem iznosu prema rješenju o utvrđivanju spomeničke rente koje donosi Odjel gradske uprave za komunalni sustav Grada.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Obveznik plaćanja spomeničke rente uplaćuje mjesečni iznos spomeničke rente u visini jedne dvanaestine iznosa utvrđenog rješenjem iz stavka 1. ovoga članka, u korist Proračuna Grada.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 5.

Prilozi »Popis ulica po zonama« i »Popis građevina po zonama« iz članka 4. stavka 2. Odluke mijenjaju se i glase kako je utvrđeno u prilozima koji čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/127

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

POPIS ULICA PO ZONAMA

ZONA I:

Kulturno - povijesna cjelina Staroga grada i Užeg centra:

ANTE STARČEVIĆA

BAZARIGOV PROLAZ

GNAMBOVA

JADRANSKI TRG

JELAČIĆEV TRG od broja 9 nadalje

KORZO

POŠTANSKI PROLAZ

SOKOL KULA do broja 5

TRG IVANA KOBLERA

TRG REPUBLIKE HRVATSKE

Kulturno-povijesna cjelina Trsat:

FRANKOPANSKI TRG do broja 10, te broj 12

PETRA ZRINSKOGA do broja 12 te brojevi 17 i 17A

SLAVKA KRAUTZEKA brojevi 1, 3, 5, 7, 9, 15, 17 i 19

ZONA II.

Kulturno-povijesna cjelina Sušak:

FRANJE BRENTINIJA

FRANJE RAČKOGA brojevi 1, 1A, 1B te od broja 6 do broja 36 B (parni brojevi)

KRIŽANIĆEVA

MILANA SMOKVINE TVRDOG

PODHUMSKIH ŽRTAVA

RADE ŠUPIĆA

RUŽIĆEVA do broja 9 (neparni brojevi)

SLAVKA CINDRIĆA do broja 19 (neparni brojevi)

STROSSMAYEROVA do broja 26

ŠETALIŠTE ANDRIJE KAČIĆA MIOŠIĆA do broja 7

TITOV TRG do broja 3D

Kulturno-povijesna cjelina Stari grad i Uži centar Rijeke:

ADAMIĆEVA

AGATIĆEVA

ALDA COLONELLA

ALESSANDRA MANZONIA

ANDRIJE MEDULIĆA

ANKE BUTORAC

ANTONIJA DE RENE

ANTUNA DALMATINA

BAČVARSKA

BELI KAMIK

BLAŽA POLIĆA

BRAJDA

CIOTTINA

DEMETROVA od broja 2 do broja 18 (parni brojevi)

DOLAC

ĐURE ŠPORERA

ERAZMA BARČIĆA

FIORELLO LA GUARDIA

FIUMARA

FRANA KURELCA

FRANA SUPILA

GORNJA VRATA

HANIBALA LUCIĆA

IGNACIJA HENCKEA

IVANA DEŽMANA

IVANA GROHOVCA brojevi 2 i 2A

IVANA ZAJCA

JANEZA TRDINE

JEDRARSKA

JELAČIĆEV TRG do broja 9

KAPUCINSKE STUBE

KATARINE BELINIĆ

KAZALIŠNI PARK

KIRIN KULA

KOVAČKA

KREŠIMIROVA od broja 2 do broja 30 (parni brojevi)

KROJAČKA

KRUŽNA

LUPETINE

MARINA DRŽIĆA

MARKA MARULIĆA

MATAČIĆEVA

MATIJE GUPCA

MLJEKARSKI TRG

NIKOLE TESLE brojevi 2, 2A, 4 i 4A

PAVLA RITTERA VITEZOVIĆA

PAVLINSKI TRG

PETRA HEKTOROVIĆA

PETRA ZORANIĆA

POD KAŠTELOM

POD VOLTUN

POMERIO

PUL VELE CRIKVE

RIBARSKA

RIVA

RIVA BODULI do broja 7B

RUDOLFA STOHALA

SCARPINA

SLAVIŠE VAJNERA ČIČE do broja 20B

SLOGIN KULA

SOKOL KULA od broja 5 nadalje

SPLITSKA

STARA VRATA

STIPANA KONZULA ISTRANINA

STUDENTSKA do broja 6 B

ŠIME LJUBIĆA

ŠIŠMIŠ

ŠKOLSKI PROLAZ

ŠKOLJIĆ do broja 9

TITOV TRG od broja 4 do broja 12

TKALAČKA

TRG GRIVICA

TRG IVANA KLOBUČARIĆA

TRG KRALJA TOMISLAVA 1

TRG MATIJE VLAČIĆA FLACIUSA

TRG RIJEČKE REZOLUCIJE

TRG SV. BARBARE

TRG ŠIME KOŽIČIĆA

TRG ŽABICA brojevi 1, 2, i 7

TRNININA

TRPIMIROVA

ULJARSKA

USKI PROLAZ

UŽARSKA

VATROSLAVA LISINSKOG

VERDIJEVA

VESLARSKA

VIKTORA CARA EMINA do broja 6A

WENZELOVA

ZADARSKA

ZAGREBAČKA

ZANONOVA

ŽELJEZNIČKI PROLAZ

ŽRTAVA FAŠIZMA

Kulturno-povijesna cjelina Trsat:

GLAVINIĆEVA do broja 5, brojevi 7 i 9, od broja 11 do broja 16, brojevi 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 i 34

PARTIZANSKI PUT do broja 10A , brojevi 12, 14, 14A, 20, 22, 24, 26, 28, 28A, 28 B i 30

VRLIJE brojevi 1, 3, 5, 8, 9, 11 i 13

Kulturno-povijesna cjelina Uspona Buonarotti (Kalvarija):

ANTE KOVAČIĆA brojevi 6 i 8

IVANA GROHOVCA brojevi 1, 1A, 1B, 3 i 3A

KALVARIJA do broja 5, broj 7, od broja 9 do broja 13, od broja 16 do broja 32, brojevi 36, 38 i 40

STARI VOLJAK broj 2

Kulturno povijesna cjelina Boulevard na Sušaku:

BOSILJKE RAKIĆ od broja 4 do broja 19 (parni i neparni brojevi)

BULEVAR OSLOBOĐENJA od broja 8 do broja 35 (parni i neparni brojevi)

FRANKOPANSKI TRG broj 11

GAJEVA od broja 2 do broja 13 (parni i neparni brojevi)

GUNDULIĆEVA od broja 1 do broja 10 (parni i neparni brojevi)

KRANJČEVIĆEV KLANAC od broja 1 do broja 7a (parni i neparni brojevi)

MIRKA PIŠKULIĆA 1

MORETTIJEV PROLAZ od broja 1 do broja 6 (parni i neparni brojevi)

PRIJELAZ FRANJE PARAVIĆA od broja 10 do broja 18 (parni i neparni brojevi)

PUT VINKA VALKOVIĆA POLETA od broja 1 do broja 17 (parni i neparni brojevi)

RADIĆEVA od broja 15 do broja 67 (parni i neparni brojevi)

SLAVKA KRATUZEKA od broja 6 do broja 64 (parni i neparni brojevi)

ŠETALIŠTE IVANA GORANA KOVAČIĆA od broja 1 do broja 47 (parni i neparni brojevi)

ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA od broja 1 do broja 62 (parni i neparni brojevi)

TRG BRAĆE MAŽURANIĆ od broja 1 do broja 10 (parni i neparni brojevi)

VIDIKOVAC od broja 1 do broja 46 (parni i neparni brojevi)

VITEZIĆEVA broj 3 i 4

VRAZOV PROLAZ broj 1, 2 i 3

POPIS GRAĐEVINA PO ZONAMA

ZONA I:

Zgrada Filodrammatice - Korzo 28

Kaštel Trsat - Petra Zrinskog bb

ZONA II:

Trsatske stepenice (Stube Petra Kružića) :

BOSILJKE RAKIĆ do broja 4

FRANJE RAČKOGA brojevi 6, 8, 8A, 10, 10A, 10B, 12 i 12A

PRIJELAZ FRANJE PARAVIĆA brojevi 8, 10, 12, te od broja 14 do broja 17

ŠETALIŠTE JOAKIMA RAKOVCA broj 62

TITOV TRG brojevi 3, 3C i 3D

TRSATSKE STUBE PETRA KRUŽIĆA brojevi 2 i 5, od broja 6 do broja 9, brojevi 11 i 13, od broja 15 do broja 20, te brojevi 22, 24, 28, 28A, 30 i 30A

VITEZIĆEVA brojevi 1 i 2

Zgrada bivšeg Municipija - Trg Riječke rezolucije 1

Palača u Krešimirovoj ulici 28 (ex tvornice »Rikard Benčić«)

Zgrada bivšeg Lazareta - Krešimirova 38

Guvernerova palača - Muzejski trg 1

Gradska palača - Užarska 26

Casa Veneziana (Rezidencija Whitehead) - Dolac 7

Palača Ploech - Trpimirova 6

Pallazo Adria - Riva 16

Palazzo Modello - Uljarska 1

Villa nadvojvode Josipa Habsburga - Park Nikole Hosta 2

Zgrada Teatra Fenice - Dolac 13

Zgrada osnivanja prve mjesne organizacije KOJ za Sušak - Ulica Račkoga 36

Zgrada sjedišta međustrukovnog odbora URSSJ u Strossmayerovoj ulici br. 7.

Rodna kuća Lovre Milenića na Zametu, Trampi B

Zgrada HNK Ivana pl. Zajca - Verdijeva bb

Zgrada Prve sušačke hrvatske gimnazije s okućnicom i parkom

Zgrade u Užarskoj 12. i 14.

Groblje Kozala - Petra Kobeka bb

Groblje Trsat

Lučka skladišta br. 12. i 17.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr