SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

130.

Na temelju članka 5., 6. i 7. Zakona o izmjenama Zakona o političkim strankama (»Narodne novine« broj 36/01), a u svezi s člankom 3. Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 43/ 04), članka 20. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 43/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/ 02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici održanoj 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke
za 2005. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom raspoređuju se sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) za 2005. godinu koja se osiguravaju u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu.

Članak 2.

U Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu osigurana su sredstva za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću u iznosu od 1.300.000,00 kuna.

Članak 3.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se jednaki iznos sredstava tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju njenih članova Gradskog vijeća.

Za svakog izabranog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola pojedinoj političkoj stranci pripada, prema rezultatima provedenih izbora za članove Gradskog vijeća i pravo na naknadu razmjerno broju njenih izabranih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola.

Pravo iz stavka 2. ovoga članka pripada i političkoj stranci koja je za zamjenika izabranog člana Gradskog vijeća odredila osobu podzastupljenog spola.

Članak 4.

Za svakog člana Gradskog vijeća utvrđuje se iznos sredstava od 36.562,50 kuna.

Za svakog člana Gradskog vijeća podzastupljenog spola utvrđuje se naknada u iznosu od 11.818,20 kuna.

Članak 5.

Političkim strankama zastupljenim u Gradskom vijeću raspoređuju se sredstva razmjerno broju njenih članova u Gradskom vijeću i broju njenih članova Gradskog vijeća podzastupljenog spola kako slijedi:

- SOCIJALDEMOKRATSKOJ PARTIJI

HRVATSKE 461.278,00 kuna

- HRVATSKOJ DEMOKRATSKOJ

ZAJEDNICI 219.375,00 kuna

- HRVATSKOJ SOCIJALNO

LIBERALNOJ STRANCI 121.505,00 kuna

- BEBIĆ VLADIMIRU - TREĆEM

HRVATSKOM BLOKU 84.943,00 kuna

- HRVATSKOJ NARODNOJ

STRANCI 84.943,00 kuna

- HRVATSKOJ SELJAČKOJ

STRANCI 84.943,00 kuna

- AUTONOMNOJ REGIONALNOJ

STRANCI HRVATSKOG PRIMORJA,

GORSKOG KOTARA, OTOKA I

RIJEKE 73.125,00 kuna

- ISTARSKOM DEMOKRATSKOM

FORUMU - FORO DEMOCRATICO

ISTRIANO 48.381,00 kuna

- ISTARSKOM DEMOKRATSKOM

SABORU 48.381,00 kuna

- HRVATSKOJ KRŠĆANSKO DEMOK-

RATSKOJ UNIJI 36.563,00 kuna

- PRIMORSKO GORANSKOM

SAVEZU 36.563,00 kuna.

Članak 6.

Ukoliko se tijekom proračunske godine izmijeni sastav Gradskog vijeća (osnivanje nove političke stranke, promjena članstva pojedinog člana Gradskog vijeća u političkoj stranci, prestanak političke stranke), sredstva raspoređena ovom Odlukom neće se preraspodijeliti.

Članak 7.

Sredstva raspoređena prema članku 5. ove Odluke, doznačuje Odjel gradske uprave za financije na račun političke stranke mjesečno u jednakim iznosima.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Članak 9.

Ova Odluka primjenjivat će se od 1. siječnja 2005. godine do objave odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Klasa: 021-05/04-01/132

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr