SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

74.

Na temelju članka 16. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 -pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/ 12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/ 13, 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj 16. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Pse koji su posebnim propisima definirani kao opasni psi, zabranjeno je dovoditi na javnu površinu bez povodca i zaštitne košare (brnjice). Ostale pse zabranjeno je dovoditi na javnu površinu bez povodca.«

Stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

Članak 2.

Članak 81. mijenja se i glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 100,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:

1.Ne očisti javnu površinu koja je onečišćena otpadcima njegove životinje (članak 38. stavak 2. Odluke)

2.Na javnu površinu dovodi pse protivno odredbi članka 39. stavka 1. Odluke.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana po objavi u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/14

Ur. broj: 2170/08-01-13-5

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr