SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

70.

Na temelju članka 76. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06,150/08, 124/10124/11, 86/12 i 94/13) i članaka 17. i 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/09) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SPORTU I TEHNIČKOJ KULTURI ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u sportu i tehničkoj kulturi za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za sljedeće aktivnosti i projekte:

-sufinanciranje rada udruga u sportu i tehničkoj kulturi koje djeluju na području Grada Kraljevice

-pokroviteljstva sportskih manifestacija,

-održavanje sportskih objekata i

-kapitalni projekt: »Projekt nogometnog kampusa Šmrika«.

Članak 3.

Sufinanciranje rada udruga ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe sljedećim udrugama:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Pokroviteljstva sportskih manifestacija ostvaruju se odlukom Gradonačelnika na način da se sredstva dodjeljuju nositelju sportske manifestacije.

Članak 5.

Održavanje Doma sporta Kraljevica za potrebe raznih udruga i grupa rekreativaca sastoji se iz režijskih izdataka za grijanje, rasvjetu, čišćenje i ostale komunalne usluge, domarsku službu i najam kotlovnice. Održavanje ostalih sportskih objekata sadrži režijske izdatke za energiju i održavanje.

Članak 6.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Članak 7.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-17

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr