SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

69.

Na temelju članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine« broj 33/12) i članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13) Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI
I ZDRAVSTVU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena za sljedeće aktivnosti i projekte:

-pomoć stanovništvu,

-potpore za novorođenu djecu,

-stipendije,

-pomoć osobama s invaliditetom,

-sufinanciranje rada udruga i ustanova socijalne skrbi i zdravstva,

-sufinanciranje aktivnosti Doma zdravlja - palijativna skrb i liječničko dežurstvo,

-sufinanciranje zubozdravstvene prevencije predškolaca,

-akcije društva DDK Kraljevica,

-poklon pakete stanovništvu za blagdane,

-terenske aktivnosti Crvenog križa Rijeka,

-dezinsekciju i higijeničarsku službu i

-kapitalni projekt: dokumentacija za proširenje zdravstvene stanice u Kraljevici.

Članak 3.

Prava na pomoć stanovništvu definirana su kriterijima Odluke o socijalnoj skrbi Grada Kraljevice, a ostvaruju se u sljedećim oblicima:

-pomoć u prehrani,

-jednokratne novčane pomoći

-sufinanciranje nabavke udžbenika,

-podmirivanje troškova stanovanja,

-prijevoz učenika i penzionera i

-organizirana prehrana.

Članak 4.

Sufinanciranje udruga i ustanova socijalne skrbi i zdravstva ostvaruje se kroz tekuće donacije za redovnu djelatnost i programe kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Isplata novčanih sredstava iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-16

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 

 

Program javnih potreba   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr