SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 46. Ponedjeljak, 16. prosinca 2013.
GRAD KRALJEVICA

68.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13) te članka 34. Statuta Grada Kraljevice (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 21/12, 7/13, 15/13 i 26/13), Gradsko vijeće Grada Kraljevice na sjednici održanoj dana 16. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
JAVNIH POTREBA U ODGOJU I
OBRAZOVANJU ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Proračunom Grada Kraljevice za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) utvrđuju se sredstva za financiranje javnih potreba u odgoju i obrazovanju za 2014. godinu.

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ovog Programa u Proračunu su raspoređena na sljedeće aktivnosti:

- sufinanciranje organiziranog predškolskog odgoja proračunskog korisnika Dječji vrtić »Orepčići« Kraljevica i sanacija kanalizacije u objektu Vrtića,

-nagrade i stipendije nadarenim učenicima i studentima,

-sufinanciranje produženog boravka učenika u Osnovnoj školi Kraljevica,

-sufinanciranje logopeda u Osnovnoj školi Kraljevica,

-sufinanciranje dodatne nastave u Osnovnoj školi Kraljevica,

-pokloni prvašićima i tečaj sigurnosti u prometu i

-sufinanciranje prijevoza učenika i studenata.

Članak 3.

Sufinanciranje predškolskog odgoja ostvaruje se pokrivanjem svih rashoda korisnika putem informacijskog sustava riznice.

Članak 4.

Sredstva za ostale odgojno obrazovne aktivnosti iz članka 2. ovog Programa namijenjena su povećanju obrazovnog standarda učenika i studenata iznad Nacionalnog programa.

Članak 5.

Isplata novčanih sredstva iz članka 1. ovog Programa obavlja se u skladu s odredbama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Kraljevice za 2014. godinu.

Članak 6.

Ovaj Program će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 400-06/13-01/2

Ur. broj: 2170/08-08-13-15

Kraljevica, 16. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRALJEVICE

Predsjednik
Aleksandar Kružić, dipl. ing.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr