SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD OPATIJA

89.

Na temelju članka 16 stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08,136/12) i članka 29. i 94. Statuta Grada Opatije (»Službene novine PGŽ« broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. 12. 2013. godine donosi

PLAN
razvojnih programa Grada Opatije za razdoblje
2014.-2016. godine

Članak 1.

Planom razvojnih programa definiraju se ciljevi i prioriteti razvoja Grada Opatije povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Članak 2.

Glavni ciljevi razvojnih programa Grada Opatije su osiguravanje preduvjeta za razvoj Grada kao turističke destinacije najviše kategorije, te osiguravanje najviših standarda u zadovoljavanju javnih potreba stanovništva u sportu, kulturi, obrazovanju, predškolskom odgoju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštitite komunalnom uređenju.

Članak 3.

Planom razvojnih programa predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru pojedinih Programa:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Privitak i sastavni dio ovog Plana je tablica sa popisom razvojnih programa, projekata i aktivnosti, koji su povezani s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna, sa visinom planiranih sredstava po izvorima, raspoređenih po godinama.

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-08/13-01/07

Ur. broj: 2156-01/01-01/1

Opatija, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Plan razvojnih programa Grada Opatije   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr