SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

126.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2005. godinu

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2005. godinu za:

- javne površine,

- nerazvrstane ceste,

- groblja,

- javnu rasvjetu,

- opskrbu pitkom vodom,

- odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- odlaganje komunalnog otpada,

- tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavku opreme kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

II. GRAĐENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 2.

Građenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 2.250.000,00

-Javne površine Trg Sv. Barbara
I. faza - 800 m2 1.650.000,00

-Javni trg i garaža Rikard Benčić - projekti 600.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 3.200.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Rujevica - 2.280 m2 600.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Drenova - 2.260 m2 1.000.000,00

-Javne površine prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Škurinjsko plase - projekti 200.000,00

-Javne površine Trg Ivana Klobučarića
- 1150 m2 1.400.000,00

III. GRAĐENJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 25.320.000,00

-Pristupne ceste individualnim građevinama
po rješenjima kom. doprinosa 1.000.000,00

-Autobusno okretište na Pehlinu
- 2.500 m2 1.800.000,00

-Pristupna cesta na lokaciji Z. Zamet
dužine 280 m' 450.000,00

-Škurinjska cesta II dužine 800 m' 320.000,00

-Pristupna cesta 102 dužine 180 m' 1.000.000,00

-Pristupna cesta 104 dužine 150 m' 1.200.000,00

-Pristupna cesta Poslovnom centru
Diračje dužine 180 m' 100.000,00

-Pristupna cesta s rotorom u Radničkoj
ulici dužine 300 m' 4.000.000,00

-Pristupna cesta prema DPU Škurinjska
Draga dužine 300 m'3.000.000,00

-Pristupna cesta PC Policentro s
infrastrukturom dužine 1500 m' 11.700.000,00

-Prioritetna infrastruktura prema
zahtjevima mjesnih odbora 250.000,00

-Komunalna infrastruktura za velike
gradske projekte 500.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 32.280.000,00

-Cesta 233 u Srdočima dužine 900 m' 5.000.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Rujevica dužine 635 m' 1.000.000,00

-Pristupna cesta prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Drenova dužine 850 m' 1.300.000,00

-Pristupna cesta s nadvožnjakom Nova
Ciottina II. faza - priprema 3.700.000,00

-Pristupna cesta Pastoralnom centru
na Škurinju 1.000.000,00

-Željeznički podvožnjak RIO dužine
20 m' - priprema 1.600.000,00

-Škurinjska cesta II dužine 800 m' 2.980.000,00

-Komunalna infrastruktura za velike
gradske projekte 13.000.000,00

-Pristupna cesta prema DPU Škurinjska
Draga dužine 300 m' 2.700.000,00

IV. GRAĐENJE JAVNE RASVJETE

Članak 4.

Građenje javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 1.675.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu s rotorom
u Radničkoj ulici dužine 450 m' 400.000,00

-Javna rasvjeta autobusno okretište
na Pehlinu dužine 150 m' 200.000,00

-Javna rasvjeta pristupna cesta 102
dužine 180 m' 100.000,00

-Javna rasvjeta pristupna cesta 104 dužina
dužine 150 m' 100.000,00

-Javna rasvjeta pristupna cesta PC
Policentro s infrastrukturom dužine 1500 m' 800.000,00

-Javna rasvjeta Trg Sv. Barbare dužine 100 m' 75.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada u ukupnom
iznosu od 1.400.000,00

-Javna rasvjeta uz cestu 233 u Srdočima 500.000,00

-Javna rasvjeta prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Rujevica dužine 325 m' 125.000,00

-Javna rasvjeta prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Drenova dužine 350 m' 100.000,00

-Javna rasvjeta Trg Ivana Klobučarića
dužine 250 m' 75.000,00

-Javna rasvjeta Škurinjska cesta
II dužine 500 m' 300.000,00

-Javna rasvjeta pristupna cesta prema
DPU Škurinjska Draga dužine 400 m' 300.000,00

V. GRAĐENJE GROBLJA

Članak 5.

Građenje groblja financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 1.550.000,00

-350 ukopnih mjesta na općim poljima 1.300.000,00

-Uređenje ulaza u groblje Kozala 250.000,00

b)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 17.800.000,00

-350 ukopnih mjesta na općim poljima 1.300.000,00

-Izgradnja centralnog objekta 16.500.000,00

VI. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

Članak 6.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za opskrbu pitkom vodom financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 46.700.000,00

-Izgradnja cjevovoda izvor Rječine
- Zoretići - I. faza 9.000.000,00

-Vodoopskrba otoka Krka 1.000.000,00

-Izgradnja nove CS Kozala i cjevovod
CS Kozala - VS Streljana 26.300.000,00

-Izgradnja vodovoda prema Programu
vode 3 7.000.000,00

-Vodoistražni radovi 600.000,00

-Projektna dokumentacija 800.000,00

-Radionica vodoopskrbnog područja
Rijeka2.000.000,00

b)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 140.000,00

-Izgradnja vodovoda Trg Sv. Barbara
dužine 100 m' 140.000,00

c)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 6.790.000,00

-Izgradnja nove CS Kozala i cjevovod
CS Kozala-VS Streljana 6.000.000,00

-Izgradnja vodovoda prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Rujevica dužine 325 m' 150.000,00

-Izgradnja vodovoda prema »Programu
poticane stanogradnje«

-Drenova dužine 350 m' 500.000,00

-Izgradnja vodovoda Trg Ivana
Klobučarića 1 dužine 100 m' 140.000,00

VII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Članak 7.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 9.350.000,00

-Kanalizacija Grobnik i Klana 4.950.000,00

-Kolektor naselja Drnjevići II. faza
- fekalna 150.000,00

-Kolektor M. Barača 1.700.000,00

-Kolektor Sv. Kuzam 750.000,00

-Kolektor u Ljubljanskoj ulici 700.000,00

-Kolektor u Ul. J. Mohorića - I. faza 600.000,00

-Projektna dokumentacija 500.000,00

b)iz sredstava komunalnog doprinosa
u ukupnom iznosu od 3.635.000,00

-Odvodnja Trga Sv. Barbare dužine
100 m' 135.000,00

-Odvodnja autobusnog okretišta
na Pehlinu dužine 150 m' 200.000,00

-Odvodnja pristupne ceste s rotorom
u Radničkoj ulici dužine 500 m' 400.000,00

-Odvodnja pristupne ceste PC Policentro
s infrastrukturom dužine 2500 m' 2.500.000,00

-Odvodnja pristupne ceste 102 dužine
180 m' 200.000,00

-Odvodnja pristupne ceste 104 dužine
150 m' 200.000,00

c)iz sredstava Proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 1.560.000,00

-Kanalizacija prema »Programu poticane
stanogradnje«

-Rujevica 325 m' 125.000,00

-Kanalizacija prema »Programu poticane
stanogradnje«

-Drenova dužine 350 m' 300.000,00

-Oborinska kanalizacija ceste 233 dužine
400 m' 300.000,00

-Odvodnja Trga Ivana Klobučarića dužine
100 m' 135.000,00

-Odvodnja Škurinjske ceste II dužine 800 m' 400.000,00

-Odvodnja pristupne ceste prema DPU
Škurinjska Draga dužine 400 m' 300.000,00

VIII. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODRŽAVANJE ČISTOĆE

Članak 8.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za održavanje čistoće financirat će se iz cijene komunalne usluge za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 1.400.000,00

-Nabava specijalnih vozila za odvoz
otpada - plaćanje obveza 1.400.000,00

IX. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA

Članak 9.

Građenje objekata i uređaja i nabava opreme za odlaganje komunalnog otpada financirat će se iz cijene komunalne usluge i sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

a)iz cijene komunalne usluge
u ukupnom iznosu od 9.200.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama 3.700.000,00

-Izgradnja reciklažnih dvorišta i eko otoka
po fazama 3.500.000,00

-Predkorektivna akcija odlagališta Sovjak 2.000.000,00

b)iz sredstava proračuna Grada
u ukupnom iznosu od 1.800.000,00

-Sanacija odlagališta komunalnog otpada
Viševac u fazama - financijska pomoć
Fonda 1.800.000,00

X. GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA I NABAVA OPREME ZA TRŽNICE NA MALO

Članak 10.

Građenje objekata i uređaja te nabava opreme za tržnice na malo financirat će se iz sredstava naknade za koncesiju za namjene kako slijedi:

a)iz sredstava naknade za koncesiju
u ukupnom iznosu od 900.000,00

-Razvoj tržne djelatnosti i investicijsko
održavanje tržnica 900.000,00

Članak 11.

Ukupna sredstava za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u iznosu od 166.950.000,00 kuna.

Članak 12.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/128

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr