SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD OPATIJA

85.

Na temelju članka 9. Odluke o visini spomeničke rente (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 10) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine donosi

PROGRAM
utroška sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Članak 1.

Grada Opatije planira ostvariti sredstva spomeničke rente za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 kn, i to po osnovu:

a)stope od 0,05% ukupnog prihoda ostvarenog
obavljanjem gospodarske djelatnosti u zaštićenom
nepokretnom kulturnom dobru ili na području
zaštićene kulturno-povijesne cjeline 60.000,00 kn

b)površine objekta u kojem se obavlja
gospodarska djelatnost u zaštićenom nepokretnom
kulturnom dobru ili na području zaštićene
kulturno-povijesne cjeline 1.140.000,00 kn

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. utrošiti će se za slijedeće namjene:

1. Sufinanciranje obnove fasada i krovova 300.000,00 kn,

2. Održavanje parkova i drvoreda 900.000,00 kn.

Detaljna razrada, standardi i novo održavanja potprograma iz točke 2. prethodnog stavka utvrđeni su Godišnjim programom održavanja komunalne infrastrukture Grada Opatije za 2014. godinu.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 410-01/13-01/89

Ur. broj: 2156/01-01-13-1

Opatija, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr