SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD OPATIJA

80.

Temeljem članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/ 11. i 144/12) i članka 29. Statuta Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09 i 30/09 - ispravak i 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine usvojilo je

III. IZMJENU GODIŠNJEG PROGRAMA
ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

I. U Godišnjem programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (»Službene novine Županije Primorsko-goranske«, broj 56/12., 35/13. i 41/13, u daljnjem tekstu: Godišnji program) u glavi A. Opće odredbe točka 2. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture, u grupi B2. Pojačano održavanje uređaja i objekata komunalne infrastrukture dodaju se točke:

- 4.4. Sanacija šteta uslijed nevremena: 565.000 kn, od čega za zelene površine i obalni put 340.000 kn, a za javnu rasvjetu i groblja 225.000 kn.

- 4.5. Praćenje stanja onečišćenja mora provodi se kroz dodatna ispitivanja kvalitete mora u zimskom razdoblju kojeg provodi Javna ustanova Zavod za javno zdravstvo PGŽ.

IV. Ova Izmjena Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 402-01/12-01/225

Ur. broj: 2156/01-01-13-3

Opatija, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

III. Izmjena Godišnjeg programa   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr