SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

125.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01, 4/02, 13/02 i 12/03), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture u 2005. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za 2005. godinu, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

- Čišćenje javno-prometnih površina,

- Sanaciju divljih deponija,

- Čišćenje mora.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

- Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana,

- Održavanje javnih sanitarnih čvorova,

- Održavanje javnih satova,

- Održavanje pothodnika,

- Održavanje autobusnih čekaonica,

- Održavanje plaža,

- Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično,

- Zaostalo opremanje,

- Održavanje okoliša objekata u vlasništvu Grada,

- Održavanje komunalnih prioriteta po mjesnim odborima.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

- Održavanje nerazvrstanih cesta,

- Čišćenje slivnika.

IV. ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA

V. JAVNA RASVJETA

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture i visina potrebnih sredstava za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Programa utvrđuje se kako slijedi:

I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 13.686.000,00 kn

1. Čišćenje javno-prometnih površina 12.196.000,00 kn

- čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona i javnih prometnih površina),

- čišćenje linijskog zelenila,

- čišćenje javnih pothodnika,

- čišćenje javnih WC-a,

- jesenski program,

- zimski program,

- pražnjenje košarica za smeće,

- nabavka i postava košarica za smeće i popravak postojećih košarica,

- čišćenje dječjih igrališta (čišćenje 4 x godišnje),

- čišćenje 45 autobusnih čekaonica (1 x mjesečno),

- čišćenje plaža (čišćenje otpadaka nakupljenih izvan sezone, čišćenje tijekom sezone i cjelodnevno čišćenje javnih sanitarnih čvorova) u ukupnoj površini od 60.592 m2,

- čišćenje grafita,

- interventni radovi.

2. Sanacija divljih deponija 980.000,00 kn

- sanacija najkritičnijih lokacija na području Grada,

- odvoz smeća na području Rujevica i Mario Genari.

3. Čišćenje mora 510.000,00 kn

- čišćenje mora i obalnog riječkog akvatorija.

Čišćenje podrazumijeva primjenu kemijskih sredstava za disperziju i emulgiranje, sakupljanje krutog otpada s površine mora i slično, postavljanje plivajućih zavjesa duž plaža i oko lokaliteta zagađenja, te stalni nadzor akvatorija.

II. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

UKUPNO: 35.357.000,00 kn

1. Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i javnih fontana 18.203.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

- 1.528.182 m2 javnih zelenih površina od čega: 141.786 m2 čine slobodne površine, 622.607 m2 čine travnate površine, 743.051 m2 čini biljni pokrov, 20.738 m2 čine živice i 942 m2 čine cvjetne gredice,

- 8.686 drvorednih stabala,

- 153 vaza i 632 korita,

- 176 dječjih igrališta u ukupnoj površini od 56.184 m2 i 26 igrališta za djecu srednje dobi ukupne površine od 23.374 m2,

- 17 manjih fontana i 15 fontana - bazena.

Program obuhvaća:

- hortikulturne radove (košnja ispod biljnog pokrova, košnja kupiništa, košnja travnjaka, popuna i obnova zelenih površina, rušenje suhih i nagnutih stabala, popuna praznih mjesta u drvoredu, saniranje drvoreda, održavanje staza i slobodnih površina, održavanje čistoće i ostali hortikulturni radovi),

- zaštitu gradskog zelenila,

- građevinske radove (održavanje staza, stubišta, zidova, dječjih igrališta, održavanje ograda i slično),

- nabavka i popravak klupa, dječjih sprava, parkovnih košarica za smeće i održavanje fontana.

2. Održavanje javnih sanitarnih čvorova 262.000,00 kn

- tekuće održavanje (razni popravci na 7 javnih WC-a),

- pripremni radovi za postavu javnih WC-a (dovod i odvod vode, priključci vode i struje).

3. Održavanje javnih satova 117.000,00 kn

- tekuće održavanje 16 javnih satova (popravci, osiguranje, utrošak električne energije, podešavanje satova, obilazak, servis, atestiranje elektroinstalacija).

4. Održavanje pothodnika 380.000,00 kn

- tekuće održavanje koje podrazumijeva vodoinstalaterske, ličilačke, bravarske i ostale radove u 6 pothodnika (Radio stanica, Gradski toranj, Ivana Zajca, Križanićeva ulica, Piramida, Donja Vežica),

- atestiranje elektroinstalacija,

- tekuće održavanje opće i panik rasvjete u pothodniku Ivana Zajca.

5. Održavanje autobusnih čekaonica 218.000,00 kn

- tekuće održavanje (45 čekaonica) koje podrazumijeva razne popravke i zamjene dotrajalih ili oštećenih dijelova na autobusnim čekaonicama,

- građevinske radove za postavu i održavanje čekaonica, postava košarica za smeće.

6. Održavanje plaža 298.000,00 kn

- tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje opreme, održavanje sunčališta, sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena, utrošak struje za privremene priključke na plažama, montaža i demontaža privremenih priključaka, održavanje razvodnih ormara za privremene priključke, te ostali radovi u funkciji tekućeg održavanja plaža),

7. Postava i održavanje ploča s imenima ulica i trgova, kućnih brojeva, oznaka Grada i slično 50.000,00 kn

- nabavka i postava ploča prema odluci Gradskog vijeća o promjenama naziva ulica i trgova,

- održavanje panoa

- atestiranje elektroinstalacija.

8. Održavanje javnih površina - zaostalo
opremanje5.130.000,00 kn

- uređenje parka ispred Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca,

- postava skulpture pramca broda na južnoj strani križanja Zvonimirove i Zametske ulice

- imovinsko-pravna priprema za uređenje dječjih igrališta.

9. Održavanje okoliša objekata u vlasništvu
Grada: 800.000,00 kn

- Osnovna škola »Eugen Kumičić« (otklanjanje nedostataka, orezivanje stabala),

- Osnovna škola »Kozala« (postava zaštitne ograde),

- Osnovna škola »Turnić« (popravak mreže oko igrališta),

- Osnovna škola »Fran Franković« (popravak mreže oko igrališta),

- Osnovna škola »Vežica« (postava mreže na igralištu),

- Osnovna škola »Kantrida« (sanacija ograde, uređenje zelenila),

- Osnovna škola »Zamet« (uređenje prilaznog puta, postava zaštitne ograde),

- Osnovna škola »Centar« Područna škola »Orehovica« (postava košarkaške konstrukcije),

- Podcentar predškolskog odgoja »Potok« (uređenje igrališta, obrezivanje stabala, postava mreže na ogradi, popravak sprava za igru),

- Podcentar predškolskog odgoja »Delfin« (postava ograde, uređenje zelenila, sanacija dijela igrališta),

- Centar za odgoj i obrazovanje »Baredice« (uređenje zelenila, sanacija dječjeg igrališta, uređenje dvorišnog zida),

- Centar primarne zdravstvene zaštite »Krimeja« (sanacija zelenila),

- Dispanzer za mentalno zdravlje - Braće Monjac broj 5 (uređenje zelenila, otklanjanje nedostataka),

- Sportsko rekreacioni centar »Belveder« (uređenje sjevernog dijela tribine prema dječjem vrtiću),

- Prva Sušačka gimnazija (uređenje zelenila, sanacija zidova i ograde),

- Sportska dvorana »Dinko Lukarić« (sanacija zelenila),

- Guvernerova palača (uređenje parka),

- Prirodoslovni muzej (sanacija ograde),

- Dom Željka Marča (uklanjanje betonskog temelja),

- Boćarski klub »Grbci« (uređenje stuba na prostoru između boćališta i igrališta za male sportove),

- Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova (postava ograde, uređenje zelenila),

- Razne lokacije (održavanje okoliša uređenih u 2004. godini).

10. Održavanje komunalne infrastrukture po mjesnim
odborima 9.899.000,00 kn

- Održavanje javnih površina

- Održavanje zelenih površina, dječjih igrališta i ostalih javnih površina

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - uređenje zelene površine u Ulici Uski prolaz.

- Mjesni odbor Brašćine-Pulac - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice preko puta kućnog broja 60a u Ulici Kozala, dobava i postava autobusne čekaonice preko puta kućnog broja 60a u Ulici Kozala.

- Mjesni odbor Centar-Sušak - hortikulturno uređenje površine oko istočnog izlaza.

- Mjesni odbor Draga - dobava i postava autobusne čekaonice u naselju Orlići kod kućnog broja 7d u pravcu grada.

- Mjesni odbor Gornja Vežica - uređenje trga ispred Robne kuće »Vežica«, tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Ratka Petrovića preko puta toplane.

- Mjesni odbor Kantrida - uređenje zelene površine na početnoj stanici linije »1A« u Marčeljevoj Dragi, postava dvije klupe na početnoj stanici linije »1A« u Marčeljevoj Dragi, uređenje zelene površine zapadne, sjeverne i istočne strane tenis terena u Marčeljevoj Dragi, tehnička priprema za postavu 2 autobusne čekaonice u Labinskoj ulici - smjer grad.

- Mjesni odbor Kozala - premještaj klupa u Parku Kozala duž nogostupa u Ulici Petra Kobeka, uređenje platoa za postavu klupa i postava košara za otpatke u parku na Kozali, postava klupa u parku na Kozali, uklanjanje bivšeg spremišta kanti za smeće u Ulici Aleksandra Mamića između kućnog broja 4 i 6, uređenje zelenih površina u Ulici Ante Kovačića ispred kućnog broja 20.

- Mjesni odbor Krimeja - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice istočno od kućnog broja 10 u Kumičićevoj ulici, hortikulturno uređenje površine sa sjeverne strane stambenih zgrada Drage Gervaisa broj 20 i 22, sadnja živice s južne strane zgrade Krimeja 12, postava rukohvata uz stube koje se nalaze sa zapadne strane zgrade Podvoljak 9.

- Mjesni odbor Mlaka - hortikulturno uređenje površine uz Zvonimirovu ulicu, raščišćavanje površine ispod Elektrotehničke škole.

- Mjesni odbor Pećine - postava dvije autobusne čekaonice u Ulici Šetalište XIII divizije, kod hotela »Jadran« i bivšeg hotela »Park«, postava ograde u parku Nike Katunara.

- Mjesni odbor Pehlin - hortikulturno uređenje oko križanja glavne ceste za Pehlin - cesta Mihovilići - naselje Minakovo, uređenje površine za smještaj kontejnera za smeće, na pozicijama gdje je to moguće, u dogovoru s Mjesnim odborom, uređenje zelene površine na lokaciji nekadašnje započete boćarije na Pehlinu, opremanje dječjeg igrališta na lokaciji nekadašnje započete boćarije.

- Mjesni odbor Podmurvice - hortikulturno uređenje dijela površine u Bribirskoj ulici broj 5, uređenje dijela okoliša u Bribirskoj ulici broj 14.

- Mjesni odbor Podvežica - uređenje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa 64 - južno, opremanje dječjeg igrališta u Ulici Drage Gervaisa 64 - južno, postava deset košarica za smeće na dječjim igralištima i parkovima u dogovoru sa Vijećem Mjesnog odbora.

- Mjesni odbor Potok - nastavak uređenja dijela stuba na potezu Ulica Potok - Ulica Frana Kresnika.

- Mjesni odbor Srdoči - uređenje površine oko Osnovne škole »Srdoči«, uređenje mjesta za smještaj kontejnera za smeće na križanju Ulice Miroslava Krleže i Ulice Mate Lovraka.

- Mjesni odbor Sveti Nikola - sadnja drvoreda oko parkirališta na južnoj i sjevernoj strani stambene zgrade u Ulici Ivana Lupisa broj 15.

- Mjesni odbor Škurinje - uređenje betonskog korita u Ulici Save Jugo Bujkove kod kućnih brojeva 42 i 44, tehnička priprema za uređenje okoliša Milana Rustanbega 1, tehnička priprema za postavu pet autobusnih čekaonica u starom i novom naselju Škurinje, raščišćavanje površine između Ulice Ive Lole Ribara i Ulice Save Jugo Bujkove.

- Mjesni odbor Vojak - postava autobusne čekaonice u Mihanovićevoj ulici kod kućnog broja 17.

- Mjesni odbor Zamet - hortikulturno i građevinsko raščišćavanje površine oko zgrada u Ulici Ivan Ćiković Beli broj 8B i 8A, tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta u Ulici Bože Starca Jurićeva broj 13 - Primorska 8A, raščišćavanje zelene površine u Ulici Mirka Jengića od kućnog broja 7 do kućnog broja 13, uređenje zelene površine između Ulice Mirka Jengića i Ulice Bože Vidasa, raščišćavanje neuređene površine u Ulici Braće Cetine između kućnih brojeva 1 i 3, uređenje postojeće zelene površine sa sjeverne strane zgrade kućni broj 3 u Ulici Braće Cetine, hortikulturno uređenje površine u Becićevoj ulici zapadno od kućnog broja 7, hortikulturno uređenje površine Ludvetov breg broj 16, obnova pijeskom svih dječjih igrališta na području Mjesnog odbora Zamet, hortikulturno uređenje površine u Ulici Braće Cetine kod kućnih brojeva 2 do 4, ispitivanje mogućnosti i eventualna tehnička priprema za uređenje površine oko zgrada u Ulici Ivan Ćiković Beli 8B i 8A.

- Mjesni odbor Drenova - tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice u Ulici Drenovski put kod kućnog broja 52, tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice na dnu Ulice Ivana Žorža u oba pravca, tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice zapadno od kućnog broja 36 u Ulici Bok, tehnička priprema za postavu dvije autobusne čekaonice iznad kućnog broja 35 do 55 u Ulici Fužinska u oba pravca, tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice iznad Osnovne škole »Fran Franković«, tehnička priprema za postavu autobusne čekaonice ispod ambulante, tehnička priprema za postavu dvije autobusne

čekaonice u Ulici braće Hlača u oba pravca, tehnička priprema za preseljenje autobusne čekaonice na novom okretištu, postava autobusne čekaonice na Cvetkovom trgu, postava dvije klupe u Ulici Bok kod kućnog broja 36 zapadno od objekata, postava dvije klupe između Ulica Frkaševo i Žminjska, postava dvije klupe kraj kapelice na Velom vrhu, postava dva betonska stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 36 i u blizini Omladinskog igrališta u Ulici Put k igralištu, uređenje prilaza i platoa za dva stola za stolni tenis zapadno od objekta Bok 36 i u blizini Omladinskog igrališta u Ulici Put k igralištu, tehnička priprema za uređenje dječjeg igrališta između ambulante i dječjeg vrtića na Drenovi, uređenje neuređene zelene površine uz stubište između Ulice Ružice Mihić kućni broj 12 i parkirališta Centralno gradsko groblje Drenova, uređenje neuređene zelene površine u Ulici Drenovski put između kućnih brojeva 38 i 46, nastavak čišćenja kupiništa u Ulici Stanka Frankovića iznad Dječjeg vrtića Drenova.

- Javna rasvjeta

- Mjesni odbor Belveder - proširenje javne rasvjete u Ulici Franca Prešerna od kućnog broja 32 do kućnog broja 36 i na parkiralištu ispred kućnog broja 38.

- Mjesni odbor Brašćine - Pulac - proširenje javne rasvjete u Ulici Kvarnerska kod kućnog broja 19 i proširenje rasvjete u Ulici Kvarnerska od broja 10 prema Ulici Oktavijana Valića.

- Mjesni odbor Centar - Sušak - rekonstrukcija rasvjete pothodnika ispod istočnog izlaza - II. faza.

- Mjesni odbor Gornja Vežica - proširenje javne rasvjete u Ulici Gornja Vežica.

- Mjesni odbor Kantrida - proširenje javne rasvjete u parku između Istarske i Pionirske ulice, proširenje javne rasvjete zapadno od Ulice Ede Jardasa broj 35.

- Mjesni odbor Kozala - proširenje javne rasvjete kod garaža u Baštijanovoj ulici kod kućnog broja 30, proširenje javne rasvjete u parku u Ulici Kozala kod kućnog broja 17.

- Mjesni odbor Pehlin - proširenje javne rasvjete u Ulici Hosti kod kućnog broja 101/1, proširenje javne rasvjete u Ulici Baretićevo od kućnog broja 35 do kućnog broja 36/4, proširenje javne rasvjete u Ulici Pehlin do kućnog broja 67, proširenje javne rasvjete u Ulici Androv breg do kućnog broja 1/A, proširenje javne rasvjete u Ulici Mihovilići, od glavne prometnice u Mihovilićima do kućnog broja 12, proširenje javne rasvjete u Ulici Blažićevo, ulica A1, proširenje javne rasvjete u Ulici Plase i Ulici Baretićevo, po granici Općine Viškovo i Grada Rijeke.

- Mjesni odbor Podvežica - proširenje javne rasvjete u Ulici Draga Gervaisa broj 70 - južno, proširenje javne rasvjete prolaza kod ulaza u Osnovnu školu »Vežica« s južne i sjeverne strane, proširenje javne rasvjete na okretištu linije broj 6 u Ulici Eugena Kvaternika.

- Mjesni odbor Potok - proširenje javne rasvjete u prolazu između Ulice Cambierieva kod broja 4 i Ulice Nikole Tesle.

- Mjesni odbor Sveti Kuzam - proširenje javne rasvjete od glavne ceste do kućnog broja 38, proširenje javne rasvjete od kućnog broja 29 do kućnog broja 38.

- Mjesni odbor Trsat - proširenje javne rasvjete u Ulici Rose Leard kućni broj 7.

- Mjesni odbor Zamet - proširenje javne rasvjete u Ulici Kalići od kućnog broja 15 do kućnog broja 17, proširenje javne rasvjete u Ulici Ante Pilepića broj 8.

- Mjesni odbor Drenova - proširenje javne rasvjete u Ulici Grohovo kod kućnog broja 10, proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta od kućnog broja 28 na dalje, proširenje javne rasvjete u Ulici Kablarska cesta - područje Dražica, proširenje javne rasvjete u Ulici Benaši.

- Održavanje nerazvrstanih cesta

- Mjesni odbor Banderovo - nastavak obnove dijela postojeće kolničke konstrukcije od kućnog broja 19 do kućnog broja 23 u Velebitskoj ulici.

- Mjesni odbor Belveder - ispitivanje vlasništva za asfaltiranje Ulice Franca Prešerna od kućnog broja 32 do kućnog broja 36 kao i platoa parkinga ispred kućnog broja 38, ispitivanje vlasništva za sanaciju zida ili postavljanje zaštitne mreže u Ulici Tizianova broj 32 unutrašnje dvorište (ispred bivšeg skloništa) te uklanjanje stabala, obnova kolničke konstrukcije Ulice Senjskih uskoka između kućnih brojeva 1 i 3.

- Mjesni odbor Brajda-Dolac - sanacija nogostupa i oštećenih kamenih rubnjaka u Ulici Pomerio između kućnih brojeva 3 i 11, sanacija nogostupa u Ciottinoj ulici (gornja strana) - od antikvarijata do križanja sa ulicom Fiorello la Guardia.

- Mjesni odbor Brašćine-Pulac - popravak i uređenje bankina te obnova kolničke konstrukcije ceste za Pulac od križanja Ulice Internacionalnih brigada do Pulca kućni broj 18, ispitivanje vlasništva za proširenje okretišta linije broj 4 (zadnja autobusna stanica), ispitivanje vlasništva za uređenje prilaznog puta Pulac 12A.

- Mjesni odbor Bulevard - rekonstrukcija prostora drvoreda i pripadajućeg nogostupa u dijelu Šetališta Ivana Gorana Kovačića.

- Mjesni odbor Centar-Sušak - sanacija stuba s istočne strane zgrade kućni broj 7 u Strossmayerovoj ulici - prema Ulici Bulevard oslobođenja.

- Mjesni odbor Draga - izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u Tomasićima, izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u Gušću, sanacija stubišta između naselja Brig i Orlići, od kućnog broja Brig 8 nadalje.

- Mjesni odbor Gornja Vežica - izrada glavnog projekta i ishođenje građevne dozvole za uređenje okretišta u gornjoj Ulici Ivana Matrljana i proširenje ulaza u istu ulicu, proširenje pristupnog puta parkiralištu u Ulici Zdravka Kučića broj 14, ispitivanje vlasništva za uređenje sporedne ceste duž desne strane cijele Ulice Vjekoslava Dukića, postava stupića (zabrana parkiranja) niz ulicu Ratka Petrovića (s desne strane).

- Mjesni odbor Grbci - rješavanje odvodnje oborinskih voda u Pazinskoj ulici kod kućnog broja 17, rješavanje odvodnje oborinskih voda u Sušačko-Kastavskog odreda kod kućnog broja 6, rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Mohorića kod kućnog broja 72.

- Mjesni odbor Kantrida - tehnička priprema za uređenje Ulice Pionirska 9-9d, izrada rukohvata na stubištu kod kućnog broja 46 u Ulici Ede Jardasa, sanacija nogostupa oko marketa u Ulici Vere Bratonja broj 28 (kamene ploče) i stubište, ispitivanje mogućnosti uređenja na sedam lokacija i eventualna tehnička priprema, sanacija stubišta u Istarskoj ulici broj 18, do spoja sa Creskom ulicom, uređenje spoja Ulice Silve Lovre Milenića sa Ulicom Marina Jakominića, uređenje pješačke staze zapadno od Ulice Ede Jardasa kućni broj 35.

- Mjesni odbor Kozala - uređenje nogostupa duž cijele zgrade kućni broj 20 u Brajšinoj ulici, ispitivanje vlasništva za sanaciju urušenog uličnog zida u Baštijanovoj ulici kućni broj 56, postava prometnog ogledala kod kućnog broja 8A u Ulici Bože Milanovića.

- Mjesni odbor Krimeja - sanacija stubišta sa zapadne strane zgrade kod kućnog broja 12 u Ulici Drage Gervaisa, postava ograde sa sjeverne strane zgrade kućni broj 1 u Ulici Dane Godine.

- Mjesni odbor Luka - sanacija dijela nogostupa u Zagrebačkoj ulici.

- Mjesni odbor Mlaka - izrada projekta sanacije površinskih voda ispred kućnog broja 14 u Ulici Paje Širole, izrada

studije za uvođenje jednosmjernog prometovanja u Ulici Podmurvice od Mlake prema Ulici Paje Širole, postava rampi za invalide u Ulici luki kod kućnih brojeva 2, 6 i 14a, popravak stubišta uz Osnovnu školu »Podrmurvice«.

- Mjesni odbor Orehovica - sanacija dijela Ulice Kalina.

- Mjesni odbor Pašac - uređenje nogostupa u dijelu Ulice Balde Fućka.

- Mjesni odbor Pehlin - ispitivanje mogućnosti uređenja i eventualna tehnička priprema za sanaciju kolnika, sanacija kolnika na mogućim lokacijama u dogovoru sa Mjesnim odborom, uređenje glavne ceste za Pehlin - Na problematičnoj dionici županijske ceste u blizini škole umjesto dosadašnjih semafora s žutim treptajućim svjetlom, postaviti semafore sa zeleno-žuto-crvenim svjetlom, tehnička priprema uređenja prostora ispred Mjesnog odbora Pehlin, uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Maria Gennaria, uređenje spoja naselja Mihovilići sa Ulicom Pehlin.

- Mjesni odbor Podmurvice - tehnička priprema za uređenje parkirališta za osobne automobile u Dubrovačkoj ulici kod kućnih brojeva 2 i 4, uređenje nogostupa i stubišta u Ulici Branimira Markovića kućni broj 1, 3 i 5, sanacija stubišta Bribirska ulica kućni broj 14, te obilježavanje parkirnih mjesta.

- Mjesni odbor Podvežica - sanacija nogostupa na početku Ulice Andrije Peruča (od banke prema pošti).

- Mjesni odbor Srdoči - uređenje dijela Ulice Bartola Kašića i označavanje pješačkog prijelaza, ispitivanje mogućnosti uređenja na četiri lokacije i eventualna tehnička priprema, građevinsko prometno poboljšanje sigurnosti prometa u naselju Markovići, opremanje vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom na području Mjesnog odbora Srdoči, uređenje ograde kod stambenih blokova Srdoči kućni broj 57 do kućnog broja 68 i postava ležećih policajaca i ograde na kolnik u blizini dječjeg igrališta, postava ograde na dijelu nogostupa Ulice Miroslava Krleže u križanju s Ujevićevom ulicom i križanja s Kašićevom ulicom, sanacija ceste u naselju Diraki.

- Mjesni odbor Sveti Nikola - uređenje parkirališta u Ulici Giuseppe Carabina od kućnog broja 7 do iza kućnog broja 11, uređenje i preregulacija parkirnih mjesta u Ulici Medovićeva i Meštrovićeva zapadno od kućnog broja 19, tehnička priprema za preregulaciju prometa i parkirališta oko stambenih zgrada u Becićevoj ulici kućni broj 2, 4 i 6, uređenje dijela prometnice s južne strane objekta u Zvonimirovoj ulici kućni broj 11, 13 i 15.

- Mjesni odbor Svilno - sanacija asfaltom donje ceste od stubišta koje spajaju naselje Tutnovo sa centrom Svilno prema križanju.

- Mjesni odbor Školjić - zamjena pozicije semafora u Ulici Školjić prema Vodovodnoj ulici (kod tunela).

- Mjesni odbor Škurinje - uređenje šetališta u Ulici Milana Rustanbega prema Ulici Save Jugo Bujkove, sanacija kolnika u Ulici Lipa, uređenje oštećenih ograda u naselju, postava rukohvata po stubištima u naselju.

- Mjesni odbor Škurinjska Draga - uređenje odvodnje oborinskih voda u Ulici Mihačeva Draga, tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Rastočine sjeveroistočno od kućnog broja 7, sanacija dijela Ulice Mihačeva Draga kod kućnog broja 15.

- Mjesni odbor Trsat - sanacija stubišta i ličenje rukohvata prema Bošketu iza Hrvatske čitaonice Trsat, sanacija Puta Bože Felkera kod kućnog broja 37.

- Mjesni odbor Turnić - uređenje parkirališta u Zvonimirovoj ulici broj 54, tehnička priprema za uređenje parkirališta u Šibenskoj ulici kućni broj 5 i 7, sanacija kolnika Šibenske ulice u dijelu od kućnog broja 1 do kućnog broja 5.

- Mjesni odbor Vojak - sanacija nogostupa u dijelu Ulice Slavka Krautzeka od kućnog broja 85 nadalje.

- Mjesni odbor Zamet - obnova asfalta u Ulici Braće Cetine od kućnog broja 1 do kućnog broja 3, uređenje dijela nogostupa i postava rukohvata u Ulici Braće Cetine kućni broj 1, 2 i 3, obnova asfalta prilaza zgradi Braće Cetine kućni broj 2, obnova asfalta u Ulici Bože Starca Jurićeva i privremeno rješavanje odvodnje oborinske vode upojnim jamama, asfaltiranje odvojka Ulice Bože Starca Jurićeva, prema kućnom broju 25/1 - 20, rješavanje odvodnje oborinskih voda u Ulici Josipa Lenca Spodolčeva kućni broj 12 (upojna jama-bunar), rješavanje oborinske vode (upojna jama) u Ulici Pužići kućni broj 11, rješavanje oborinske odvodnje (upojna jama) u Ulici Grabovac kućni broj 10, sanacija prilaznog puta, parkinga i stubišta kod zgrade kućni broj 4 u Baredicama, tehnička priprema za uređenje parkirališta u Ulici Ćirila Kosovela kod kućnog broja 3 (između kućnog broja 2 i 7), postava ogledala na križanju Ulice Grabovac i Ulice Vladivoja i Milivoja Lenca kućni broj 4, te Ulice Ivana Zavidića nasuprot kućnog broja 18, križanje Ulice Braće Cetine i Ulice Ante Pilepića, križanje Ulica Vladivoja i Milivoja Lenca, Ludvetov breg i Antuna Draženovića, uređenje rukohvata i betonskih stepenica prema zgradi u Ulici Ćirila Kosovela broj 5/V, tehnička priprema za uređenje neuređene površine u Ulici Braće Cetine između kućnih brojeva 1 i 3, tehnička priprema za uređenje potpornog zida sa žičanom ogradom u Ulici Vladivoja i Milivoja Lenca kod kućnih brojeva 18 i 21.

- Mjesni odbor Drenova - izrada projekta usklađenja tehničkih elemenata i prometa na području Donje Drenove na lokacijama: na dionici ceste »236« (»A«) sjeverno od Osnovne škole »Fran Franković«, na dionici križanja ceste »236« (»A«) sa ulicama Ivana Žorža i Braće Hlača, te na dionici križanja ulica Stanka Frankovića, Cvjetna i spoj prema Žminjskoj ulici, realizacija projekta usklađenja tehničkih elemenata i prometa na području Ceste »236« (»A«) sjeverno od Osnovne škole »Fran Franković«, realizacija projekta usklađenja tehničkih elemenata i prometa na području križanja ceste »236« (»A«) sa ulicama Ivana Žorža i Braće Hlača, realizacija projekta usklađenja tehničkih elemenata i prometa na području križanja ulica Stanka Frankovića, Cvjetna i spoj prema Žminjskoj ulici, uređenje pristupa Ulice Benaši križanju sa ulicama B. Francetića i Drenovski put, uređenje rampi za invalidska kolica na većem broju pješačkih prijelaza i na prilazima javnim objektima, sanacija dijela kolnika u Ulici Stanka Frankovića od kućnog broja 22 do kućnog broja 28, sanacija dijela kolnika u Ulici Kampanja, uređenje nogostupa u Ulici Drenovski put kućni broj 43, uređenje nogostupa na početku Fužinske ulice, tehnička priprema za uređenje parkirališta na području Mjesnog odbora Drenova u koordinaciji sa Mjesnim odborom, korekcija krivina i sanacija dijela kolnika na prometnicama u koordinaciji sa Mjesnim odborom.

III. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

UKUPNO: 17.126.000,00 kn

Održavanje obuhvaća nerazvrstane ceste u ukupnoj dužini od 251,52 km, održavanje trgova, slivnika i ostalih javno-prometnih površina i to:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta 15.741.000,00 kn

Održavanje obuhvaća:

1. Redovno održavanje 8.910.000,00 kn

2. Pojačano održavanje 2.000.000,00 kn

3. Prometne zahvate 990.000,00 kn

4. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja
prometom 500.000,00 kn

5. Ostale radove 1.000.000,00 kn

6. Naknadu za obavljanje poslova održavanja cesta i za obavljanje poslova AUP-a 2.341.000,00 kn

1. Redovno održavanje obuhvaća:

1.1. manje zahvate na cestama kao što su: asfaltiranje, krpanje udarnih rupa, ulegnuća, popravak rubnjaka i ostale manje popravke na cestama.

1.2. Veće zahvate pod kojima se planira:

1.2.1. Uređenje pješačke komunikacije između Strossmayerove i Cindrićeve ulice

1.2.2. Sanacija dijela kolnika Ulice M. Barača - Pod Jelšun, površine cca 600 m2

1.2.3. Sanacija dijela kolnika Ulice S. Hrvatina od kućnog broja 2 do kućnog broja 53 dužine 180 m

1.2.4. Sanacija dijela nadhodnika Vrhovo

1.2.5. Sanacija dijela nadhodnika Ludvetov breg (kod Groblja Zamet)

1.2.6. Sanacija dijela kolnika Lovranske ulice od kućnog broja 15 do kućnog broja 16 dužine cca 40 m

1.2.7. Uređenje invalidske staze (rampa) kod kućnog broja Š7, u Hegedušićevoj ulici te u Zametskoj ulici

1.2.8. Sanacija dijela autobusnog perona na Trgu bana Jelačića, površine cca 130 m2

1.2.9. Sanacija dijela kolnika na Trgu Riječke rezolucije u dužini cca 800 m

1.2.10. Sanacija kolnika i nogostupa u Ulici Đ. Cattia 120 m

1.2.11. Nastavak uređenja nogostupa u Mihanovićevoj ulici

1.2.12. Izvedba nogostupa Pod Ohrušvom

1.2.13. Sanacija južnog dijela kolnika Ulice Nike Katunara od kućnih brojeva 1 do 9

1.3. Zimska služba

1.4. Održavanje horizontalne, vertikalne i svjetlosne prometne signalizacije,

1.5. Sanacija potpornih, obložnih i ogradnih zidova,

1.6. Odvodnja oborinskih voda,

1.7. Zaštitne metalne ograde i stupići,

1.8. Sanacija stjenskih pokosa,

1.9. Uništavanje nepoželjne vegetacije,

1.10. Održavanje betonskih graničnika,

1.11. Obilježavanje naziva ulica.

2. U okviru pojačanog održavanja obavljat će se sljedeći radovi:

2.1. uređenje nogostupa u ulici Balda Fućka, dužine 300 m,

2.2. saniranje asfaltom ceste u naselju Pod Ohrušvom (tzv. Progon) dužine 300 m

2.3. saniranje asfaltom takozvanih »Rebrica«, od dijela ceste takozvane »Kolovoz« prema Grobničkoj cesti površine 1.200 m2,

2.4. sanacija nogostupa u ulici Slavka Krautzeka, od kućnog broja 85 do 97, dužine 180 m,

2.5. saniranje asfaltom prilaza i parkirališta u Ulici Jože Gabrovšeka, kod kućnog broja 9, 9a, 11 i 11a,

2.6. sanacija dijela kolnika ulice Ive Vojnovića od kućnog broja 9 do kućnog broja 36 dužine cca 100 m,

2.7. sanacija dijela kolnika u Ulici Kapitanovo u dužini 120 m,

2.8. sanacija nogostupa u Škurinjskoj cesti 170 m,

2.9. tehnička priprema za uređenje nogostupa istočno od zgrade u Žminjskoj ulici kućni broj 9,

2.10. sanacija kolnika ulice Tići u dužini 800 m.

3. Prometni zahvati obuhvaćaju:

3.1. Postava rampi za invalide

3.2. Postava zaštitnih stupića u užem centru grada

3.3. Realizacija projekta vođenja prometa kroz grad Rijeku - I. faza.

3.4. Ostali manji prometni zahvati na području grada Rijeke, po potrebi

3.5. Ostali projekti i istraživanja

4. Ulaganje u sustav automatskog upravljanja prometom obuhvaća radove na realizaciji projekta automatskog upravljanja prometom.

5. Pod ostalim radovima podrazumijevaju se radovi kao što su geodetski, izrada projekta, studija, obavijesti, radovi u mogućim incidentnim i ostalim situacijama (bujične vode, naplavine, razna urušavanja i slično), te imovinsko-pravna priprema za uređenje cesta.

2. Čišćenje slivnika 1.385.000,00 kn

Čišćenje slivnika obuhvaća radove na održavanju čistoće uličnih slivnika, te čišćenje slivnika unutar površine bivše tvornice »Rikard Benčić«.

IV.ODVODNJA ATMOSFERSKIH
VODA 400.000,00 kn

- uređenje oborinske kanalizacije.

V. JAVNA RASVJETA 9.847.000,00 kn

- utrošak električne energije,

- upravljanje i održavanje objekata i uređaja javne rasvjete koje podrazumijeva radove interventnog i preventivnog održavanja (oktlanjanje kvarova na instalaciji, zamjena dotrajalih i tehnički zastarjelih svjetiljki i dijelova svjetiljki, zamjena ili rekonstrukcija stupova, te antikorozivna zaštita),

- investicijsko održavanje javne rasvjete (početak radova rekonstrukcije rasvjete Ljubljanske ceste od križanja sa Opatijskom cestom do križanja sa ulicom Pavlovac),

- proširenje javne rasvjete (izvedba radova na približno 50 lokacija - 150 novih rasvjetnih mjesta),

- uređenje dekorativne rasvjete Trsatske gradine,

- održavanje razvodnih ormara i javne rasvjete na igralištima,

- izrada elaborata i ocjena statičke sigurnosti uličnih stupova javne rasvjete na lokacijama Ulica Riva boduli, Riva, Fiumara i Liburnijska ulica,

- atestiranje instalacija javne rasvjete,

- izrada projektnog rješenja javne rasvjete šetnice uz more na Costabeli.

VI. ODRŽAVANJE GROBLJA 3.600.000,00 kn

1. Groblje Kozala

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala,

- sanacija kolničke staze i nogostupa uz polje, »D«, »A« i »F«,

- uređenje partera oko grobnica uz polja »A« i »F«

- uređenje terena iza bloka niša na polju »A«

- sanacija vodovodne mreže između polja »M« i »N«

- regulacija odvodnje oborinskih voda sa sanacijom upojnog bunara na polju »O«

- sanacija prostora uz glavni ulaz u groblje, nakon rušenja derutnog potpornog zida

- sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje, uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.

2. Groblje Trsat

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala

- sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje, uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.

3. Centralno gradsko groblje Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- izvedba betonske ograde uz sjevernu granicu groblja,

- uređenje partera uz grobnice na polju »G-5«,

- sanacija popločenih staza,

- sanacija šteta na hortikulturi (elementarna nepogoda) tj. ispravljanje, rušenje, uklanjanje, rezanje i odvoz srušenih i polomljenih stabala i ostalog raslinja.

4. Groblje Zamet

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala.

5. Groblje Sveti Kuzam

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje zida i sanacija metalne ograde na južnoj granici groblja.

6. Groblje Draga

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- uređenje i sanacija partera oko centralnog križa u novom dijelu groblja.

7. Groblje Donja Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- postava konzole i zvona na mrtvačnicu.

8. Groblje Gornja Drenova

- održavanje staza, zelenih površina i biljnog materijala te sadnja-dopuna biljnog materijala,

- sanacija betonskih staza.

9. Održavanje grobova Aleje hrvatskih branitelja poginulih u Domovinskom ratu na Centralnom gradskom groblju Drenova, boraca antifašističke borbe iz Drugog svjetskog rata na groblju Kozala i Oltar križa na groblju Trsat.

Članak 3.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovoga Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 80.016.000,00 kn.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se iz sredstava komunalne naknade.

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/130

Ur. broj: 2170-01-10-04-2

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr