SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD DELNICE

86.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/0, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), članka 38. i članka 57. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09 i 11/03, 20/03-pročišćeni tekst), te članka 3. stavka 1. Odluke o utvrđivanju i osnivanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Delnica (SN PGŽ 26/13), Gradsko vijeće Grada Delnica na današnjoj sjednici donijelo je

RJEŠENJE
o imenovanju članova Odbora za komunalne poslove,
prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Članak 1.

U Odbor za komunalne poslove, prometno i prostorno uređenje i zaštitu okoliša Gradskog vijeća Grada Delnica, imenuju se:

1. Karlo Kruljac (HČSP), za predsjednika,

2. Gordan Tomac (HDZ), za potpredsjednika,

3. Johan Klarić (SDP), za člana,

4. Zorko Majnarić (NL), za člana,

5. Tomo Vučić (HSS), za člana.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

Klasa: 023-07/13-01/11

Ur. broj: 2112-01-30-40-1-13-03

Delnice, 12. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednica

Nada Glad, v. r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr