SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XII. - broj 43. Petak, 24. prosinca 2004.
GRAD RIJEKA
136

123.

Na temelju članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 04/02, 13/02 i 12/03) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 21. prosinca 2004. godine, donijelo je

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
za 2005. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima djelatnosti tehničke kulture:

. redovne aktivnosti strukovnih udruga,

. vannastavne tehničke aktivnosti djece, učenika i studenata,

. redovne aktivnosti osposobljavanja mladeži i građana,

. redovne aktivnosti širenja znanstveno tehničkih dostignuća građana,

. redovne aktivnosti darovitih i invalidnih (hendikepiranih) osoba,

. poticajni programi namijenjeni praćenju natjecanja, natjecateljskih dostignuća i tehničkih postignuća,

. posebni programi namijenjeni poglavito praćenju rada Zajednice udruga tehničke kulture grada Rijeke,

. ostale aktivnosti i poslovi namijenjeni poglavito praćenju međunarodne suradnje, organizacije i provedbe značajnih priredbi te izdavanja publikacija.

Članak 2.

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeće aktivnosti, poslovi i djelatnosti:

. ulaganje u razvoj tehničke kulture,

. poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,

. poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,

. poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,

. ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,

. osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,

. poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi,

. poticanje programa utvrđivanja zdravstvene sposobnosti sudionika u tehničkoj kulturi.

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

Članak 3.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2005. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2005. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2005. godinu po korisnicima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2005. godinu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 4.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

Članak 5.

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Poglavarstvu Grada Rijeke.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2005. godine.

Klasa: 021-05/04-01/129

Ur. broj: 2170-01-10-04-3

Rijeka, 21. prosinca 2004.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednik
Gradskog vijeća
mr. sc. Željko Glavan, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr