SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 45. Subota, 14. prosinca 2013.
GRAD CRIKVENICA

100.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 19/13 - pročišćeni tekst) i članka 43. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 41/ 13 - pročišćeni tekst) gradonačelnik Grada Crikvenice, dana 10. prosinca 2013. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
Dječjeg vrtića RADOST Crikvenica

I.

Grad Crikvenica kao osnivač Dječjeg vrtića RADOST Crikvenica imenuje članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića RADOST Crikvenica kako slijedi:

1. Vladimir Domijan, iz Dramlja, Milovana Muževića I. prilaz 8,

2. Dr. Vinko Lolić, iz Crikvenice, Basaričekova 32,

3. Diana Crnić, iz Crikvenice, Basaričekova 18.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 601-01/13-01/17

Ur. broj: 2107/01-04/01-13- 6

Crikvenica, 10. prosinca 2013.

Gradonačelnik

Damir Rukavina, dipl. ing., v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=867&mjesto=10003&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr