SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

37.

Na temelju članka 26. stavak 3. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13) i članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. godine, donijelo je

PLAN
gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim Planom gradnje komunalnih vodnih građevina za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje se godišnji plan gradnje komunalnih vodnih građevina na području Općine Ravna Gora za 2014. godinu, procijenjeni iznosi ulaganja za gradnju komunalnih vodnih građevina iz Plana i izvori financiranja.

Članak 2.

Pod komunalnim vodnim građevinama iz članka 1. ovog Plana podrazumijevaju se građevine za javnu vodoopskrbu i građevine za javnu odvodnju.

Članak 3.

U 2014. godini financirati će se gradnja komunalnih vodnih građevina na području Općine Ravna Gora u ukupnom procijenjenom iznosu od 540.000,00 kuna kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

Ovaj Plan stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-01/13-01/5

Ur. broj: 2112/7-01-13-2

Ravna Gora, 6. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

Plan gradnje komunalnih vodnih građevina  © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr