SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA RAVNA GORA

34.

Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 109/95 - Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13), članka 35. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 27/09, 12/13 i 25/13) i članka 19. Odluke o komunalnoj naknadi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/11), Općinsko vijeće Općine Ravna Gora, na sjednici održanoj 6. prosinca 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa i izvori financiranja.

II. OPIS I OPSEG POSLOVA ODRŽAVANJA

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture obuhvaća ove komunalne djelatnosti:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Za ostvarenje ovog Programa ovlašćuje se, u sklopu svojih nadležnosti, Općinskog načelnika i Odsjek za komunalni sustav Jedinstvenog upravnog odjela.

Provedba će se vršiti na temelju stvarnih potreba, a sukladno dinamici ostvarenja prihoda proračunskih sredstava iz članka 10. ovog Programa.

Članak 12.

Ovaj Progam stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, a objavljuje se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 363-01/13-01/52

Ur. broj: 2112/7-01-13-2

Ravna Gora, 6. prosinca 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAVNA GORA

Predsjednica
Loren Kolenc, v.r.

 

 

 

 

 

Program održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr