SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

86.

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine« broj 23/11, 61/11, 27/13 i 48/13-proč. tekst) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. studenog 2013. g. donijelo je

ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za financiranje
političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe
birača zastupljenih u Općinskom vijeću
Općine Omišalj za 2014. g.

Članak 1.

Ovom odlukom raspoređuju se sredstva u iznosu od 88.000,00 kuna osigurana u Proračunu Općine Omišalj za 2014.g., namijenjena za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće).

Članak 2.

Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u Općinskom vijeću, tako da pojedinoj političkoj stranci odnosno članu izabranom s liste grupe birača pripadaju sredstva razmjerno broju njihovih vijećnika u Općinskom vijeću u trenutku konstituiranja Općinskog vijeća.

Financijska sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se u iznosu od 6.616,54 kn po vijećniku, te za svakog vijećnika podzastupljenog spola uvećano za 10 % odnosno u iznosu od 7.278,19 kn kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačuje Upravni odjel na žiro-račun političke stranke odnosno posebne račune članova Općinskog vijeća izabrane s liste grupe birača svaka tri mjeseca za prethodno tromjesečje u jednakim iznosima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-06-13-01-13

Omišalj, 25. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

 

 

Odluka o raspoređivanju sredstava   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr