SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA OMIŠALJ

79.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11 i 144/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 25. studenog 2013. godine, donijelo je

PROGRAM
ODRŽAVANJA KOMUNALNE
INFRASTRUKTURE ZA 2014. GODINU

Članak 1.

Održavanje komunalne infrastrukture za 2014. godinu i visina potrebnih sredstava za obavljanje pojedinih djelatnosti utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 2.

Sredstva potrebna za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u ukupnom iznosu od 5.250.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se iz:

-sredstava komunalne naknade u iznosu od
3.808.000,00 kn,

-sredstava boravišne pristojbe u iznosu od
422.000,00 kn,

-sredstava naknada za koncesije na pomorskom
dobru u iznosu od 500.000,00 kn,

-sredstava koncesijskih odobrenja na pomorskom
dobru u iznosu od 290.000,00 kn,

-donacije Turističke zajednice u iznosu
od 200.000,00 kn,

-pomoći PGŽ u iznosu od 30.000,00 kn.

Komunalna naknada planirana je u iznosu od 6.000.000,00 kn.

Pored rashoda za Program održavanja komunalne infrastrukture, komunalna naknada u iznosu od 235.352,00 kn namjenski će se utrošiti za djelatnost vatrogasnih postrojbi.

Komunalna naknada u iznosu od 1.956.648,00 kn utrošit će se za povrat više uplaćene komunalne naknade u razdoblju od 2008.-2011., prema presudi Upravnog suda i Sporazumu o povratu više uplaćenog iznosa komunalne naknade.

Članak 3.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine

Klasa: 021-05/13-01/12

Ur. broj: 2142-06-13-01-5

Omišalj, 25. studenog 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

 

Program održavanja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr