SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
OPĆINA JELENJE

41.

Na temelju članka 52. i 56. Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva (»Narodne novine« broj 153/09, 50/11 i 56/13) i članka 18. Statuta Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 33/09, 13/13), Općinsko vijeće Općine Jelenje na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2013. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Odluke o naknadi za razvoj na
vodoopskrbnom području Općine Jelenje

Članak 1.

U Odluci o naknadi za razvoj na vodoopskrbnom području Općine Jelenje (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 5/11) u članku 1. iza riječi »i rok uplate naknade,« dodaju se riječi »izuzeće od plaćanja,«.

Članak 2.

U članku 7. stavku 1. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »stambene prostorije«.

U stavku 1. podstavku 2., riječ »gospodarstvo« zamjenjuje se riječima »poslovne prostorije«.

U stavku 1. podstavku 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »ostale poslovne prostorije«.

U stavku 2. podstavku 1., riječ »domaćinstvo« zamjenjuje se riječima »stambene prostorije«.

U stavku 2. podstavku 2., riječ »gospodarstvo zamjenjuje se riječima »poslovne prostorije«

U stavku 2. podstavku 3., riječ »ostali« zamjenjuje se riječima »ostale poslovne prostorije«.

Članak 3.

Iza članka 7. dodaje se novi članak 7a. koji glasi:

Od plaćanja naknade za razvoj izuzeti su socijalno ugroženi građani koji su taj status stekli sukladno Odluci o socijalnoj skrbi (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 2/11), za količine isporučene vodne usluge utvrđene navedenom Odlukom.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 325-08/13-01/

Ur. broj: 2170/4-01-13-1

Dražice, 29. studenoga 2013.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE JELENJE

Predsjednik
Nikica Maravić, v. r.

 

http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=866&mjesto=51218&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr