SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

57.

Na temelju članka 35. stavka 1. točke 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/ 09., 150/11., 144/12.) i članka 30. stavka 1. alineje 1. Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09., 37/09., 7/13.), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo je

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA GRADA BAKRA

Članak 1.

U Statutu Grada Bakra (»Službene novine Primorsko- goranske županije«., br. 25/09., 37/09., 7/13.) u članku 101. stavku 1. riječi »Službenim novinama Primorsko- goranske županije« zamjenjuju se riječima: »Službenom glasilu Grada Bakra«.

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta Grada Bakra stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko - goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-04/2-13-25

Bakar, 9. prosinca 2013..

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r.

 


© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr