SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

53.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 -pročišćenitekst, 82/04, 110/04 - Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/ 11, 84/11, 90/11 i 144/12) i čl. 28.Statuta Grada Bakra (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 25/09, 37/09 i 37 i 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2013. godine donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2014. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Bakra za 2014. godinu (u daljnjem tekstu: Program) određuje se izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Bakra za 2014. godinu za:

. javne površine,

. nerazvrstane ceste,

. javnu rasvjetu,

. groblja i

. građevine za gospodarenje otpadom.

Programom se utvrđuje:

-opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja iz stavka 1. ovog članka,

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja djelatnosti.

II. JAVNE POVRŠINE

Članak 2.

Planirana izgradnja javnih površina za predviđeno razdoblje utvrđuje se kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine, te će biti objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170-02-07/5-13-11

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v. r.

 

Program gradnje objekata i uređaja   © Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr