SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXI. - broj 44. Petak, 13. prosinca 2013.
GRAD BAKAR

48.

Temeljem odredbi članka 39. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12) i članka 30. Statuta Grada Bakra (»Službene novine PGŽ« 25/09, 37/09, 7/13), Gradsko vijeće Grada Bakra na svojoj sjednici održanoj dana 9. prosinca 2013. godine, donijelo je

ODLUKU
o Proračunu Grada Bakra za razdoblje
2014. - 2016. godine

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2014. - 2016. godine sastoji se od Proračuna za 2014. godinu, te Projekcije proračuna za 2015. i 2016. godinu.

Proračun Grada Bakra za razdoblje od 2014. - 2016. godine iskazuje se u Općem dijelu proračuna i Posebnom dijelu proračuna.´

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 5.

Ova odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2014. godine.

Klasa: 021-05/13-01/08

Ur. broj: 2170/02-05/3-13-16

Bakar, 9. prosinca 2013.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Milan Rončević, v.r

 

Odluka o Proračunu Grada Bakra   


http://www.sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=866&mjesto=51222&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr